Asia Pacific Studies | Ritsumeikan Asia Pacific University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Asia Pacific Studies | Ritsumeikan Asia Pacific University | JPSS, trang chuy...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Asia Pacific Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan Asia Pacific University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Asia Pacific StudieshoặcNgành International Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Oita  / Tư lập

立命館アジア太平洋大学 | Ritsumeikan Asia Pacific University

Asia Pacific Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 874-8577
Địa chỉ liên hệ 1-1 Jumonjibaru, Beppu-shi, Oita
Bộ phận liên hệ Admissions Office (International)
Điện thoại 0977-78-1119
Fax 0977-78-1121
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 270người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1,069người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 1,103người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 5,500 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 1,500,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 17,010 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Application fee:

Applicants residing in Japan
36,800 yen for paying with a credit card
35,000 yen by sending through banks

Applicants who are not Japanese residing outside of Japan
5,500 yen for paying with a credit card
7,000 yen by sending through banks

Tuition fees are subject to change.

Fees of dormitory required in advance:
228,000 yen for April admission
203,500 yen for September admission
This is a prepayment for AP House, a residence hall for all new international students. This consists of the move-in fee (32,000 yen), security deposit (98,000 yen), and 2 months' rent (49,000 yen per month) for 2 months (April admission) or 1.5 months (September admission).
Khoa Asia Pacific Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Admissions for International Applicants Residing in Japan, Japanese-basis
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2020 ~ Ngày 7 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 12 năm 2020 ~ Ngày 1 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you cannot submit a certificate of Japanese language proficiency, you can take a Japanese language exam prepared by the university. (Only for admission in 2021)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For applicants whose basic language is Japanese
Please submit one of the following documents. Score at examinations on and after 1st June 2018 is valid.

Results of JLPT
100 points or higher at N1, or 120 points or higher at N2
250 points or higher at Japanese of EJU with 30 points or higher on the Writing Section

The above is not the case for transfer students. Please see the links below for more information.
https://admissions.apu.ac.jp/material_download/


Admission in April 2021
1st screening
Application period: September 28 to October 28 2020
Date of interview: November 21, November 22 2020
Notification of examination result: December 14 2020

2nd screening
Application period: November 30 2020 to January 13 2021
Date of interview: February 6, February 7 2021
Notification of examination result: March 1 2021
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Admissions for International Applicants Residing in Japan, English-basis
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2020 ~ Ngày 7 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 12 năm 2020 ~ Ngày 1 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 75 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For applicants whose basic language is English
Please submit one of the following documents. Score of examinations on and after 1st June 2018 is valid.

TOEFL Official Score Report iBT 75 points or higher
IELTS (Academic) Test Report Form 6.0 points or higher and every module must be 5.5 points or higher
TOEIC Official Score Certificate 750 points or higher
EIKEN Pre-1st Grade or 1st Grade
PTE Academic 50 points or higher
Cambridge English Certificate 169

The above is not the case for transfer students. Please see the links below for more information.
https://admissions.apu.ac.jp/material_download/


Admission in April 2021
1st screening
Application period: September 28 to October 28 2020
Date of interview: November 21, November 22 2020
Notification of examination result: December 14 2020

2nd screening
Application period: November 30 2020 to January 13 2021
Date of interview: February 6, February 7 2021
Notification of examination result: March 1 2021
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Admissions for International Applicants Residing outside Japan, English/Japanese-basis
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 10 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 7 năm 2020 ~ Ngày 3 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 7 năm 2020 ~ Ngày 7 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you cannot submit a certificate of Japanese language proficiency, you can take a Japanese language exam prepared by the university. (Only for admission in 2021)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 75 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For applicants whose basic language is Japanese
Please submit one of the following documents. Score at examinations on and after 1st June 2018 is valid.

Results of JLPT
100 points or higher at N1, or 120 points or higher at N2
250 points or higher at Japanese of EJU with 30points or higher on the Writing Section


For applicants whose basic language is English
Please submit one of the following documents. Score of examinations on and after 1st June 2018 is valid.

TOEFL Official Score Report iBT 75 points or higher
IELTS (Academic) Test Report Form 6.0 points or higher and every module must be 5.5 points or higher
TOEIC Official Score Certificate 750 points or higher
EIKEN Pre-1st Grade or 1st Grade
PTE Academic 50 points or higher
Cambridge English Certificate 169

The above is not the case for transfer students. Please see the links below for more information.
https://admissions.apu.ac.jp/material_download/


Admission in April 2021 (Universal, excluding residents in Japan.)
1st screening
Application period: June 1 to 17 2020
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: July 27 2020

2nd screening
Application period: June 25 to August 26 2020
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: October 5 2020

3rd screening
Application period: August 27 to September 23 2020
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: November 9 2020

4th screening
Application period: September 24 to October 14 2020
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: December 7 2020
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ Admissions for International Applicants Residing in Japan, Japanese-basis
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 5 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2021 ~ Ngày 20 tháng 6 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2021 ~ Ngày 12 tháng 7 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you cannot submit a certificate of Japanese language proficiency, you can take a Japanese language exam prepared by the university. (Only for admission in 2021)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For applicants whose basic language is Japanese
Please submit one of the following documents. Score at examinations on and after 1st June 2018 is valid.

Results of JLPT
100 points or higher at N1, or 120 points or higher at N2
250 points or higher at Japanese of EJU with 30points or higher on the Writing Section

The above is not the case for transfer students. Please see the links below for more information.
https://admissions.apu.ac.jp/material_download/


Admission in September 2021
1st screening
Application period: November 30 2020 to January 13 2021
Date of interview: February 6, February 7 2021
Notification of examination result: March 1 2021

2nd screening
Application period: February 8 to March 10 2021
Date of interview: April 3, April 4 2021
Notification of examination result: April 26 2021

3rd screening
Application period: April 26 to May 26 2021
Date of interview: June 19, June 20 2021
Notification of examination result: July 12 2021
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ Admissions for International Applicants Residing in Japan, English-basis
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 5 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2021 ~ Ngày 20 tháng 6 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2021 ~ Ngày 12 tháng 7 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 75 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For applicants whose basic language is English
Please submit one of the following documents. Score of examinations on and after 1st June 2018 is valid.

TOEFL Official Score Report iBT 75 points or higher
IELTS (Academic) Test Report Form 6.0 points or higher and every module must be 5.5 points or higher
TOEIC Official Score Certificate 750 points or higher
EIKEN Pre-1st Grade or 1st Grade
PTE Academic 50 points or higher
Cambridge English Certificate 169

The above is not the case for transfer students. Please see the links below for more information.
https://admissions.apu.ac.jp/material_download/


Admission in September 2021
1st screening
Application period: November 30 2020 to January 13 2021
Date of interview: February 6, February 7 2021
Notification of examination result: March 1 2021

2nd screening
Application period: February 8 to March 10 2021
Date of interview: April 3, April 4 2021
Notification of examination result: April 26 2021

3rd screening
Application period: April 26 to May 26 2021
Date of interview: June 19, June 20 2021
Notification of examination result: July 12 2021
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ Admissions for International Applicants Residing outside Japan, English/Japanese-basis
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 3 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2021 ~ Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 11 năm 2020 ~ Ngày 24 tháng 5 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, If you cannot submit a certificate of Japanese language proficiency, you can take a Japanese language exam prepared by the university. (Only for admission in 2021)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 75 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For applicants whose basic language is Japanese
Please submit one of the following documents. Score at examinations on and after 1st June 2018 is valid.

Results of JLPT
100 points or higher at N1, or 120 points or higher at N2
250 points or higher at Japanese of EJU with 30points or higher on the Writing Section


For applicants whose basic language is English
Please submit one of the following documents. Score of examinations on and after 1st June 2018 is valid.

TOEFL Official Score Report iBT 75 points or higher
IELTS (Academic) Test Report Form 6.0 points or higher and every module must be 5.5 points or higher
TOEIC Official Score Certificate 750 points or higher
EIKEN Pre-1st Grade or 1st Grade
PTE Academic 50 points or higher
Cambridge English Certificate 169

The above is not the case for transfer students. Please see the links below for more information.
https://admissions.apu.ac.jp/material_download/


Admission in September 2021 (Universal, excluding residents in Japan), English/Japanese-basis
1st screening
Application period: September 1 to October 7 2020
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: November 24 2020

2nd screening
Application period: October 8 to December 2 2020
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: February 1 2021

3rd screening
Application period: December 3 2020 to January 13 2021
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: March 1 2021

4th screening
Application period: January 14 to February 10 2021
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: April 5 2021

5th screening
Application period: February 11 to March 24 2021
Date of interview: Within 4 weeks from application (Online Interview)
Notification of examination result: May 24 2021

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 11 tháng 08 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học