Asia Pacific Studies | Ritsumeikan Asia Pacific University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Asia Pacific Studies | Ritsumeikan Asia Pacific University | JPSS, trang chuy...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Asia Pacific Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ritsumeikan Asia Pacific University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Asia Pacific StudieshoặcNgành International ManagementhoặcNgành Sustainability and Tourism (tentative), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Oita  / Tư lập

立命館アジア太平洋大学 | Ritsumeikan Asia Pacific University

Liên hệ

Asia Pacific Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 874-8577
Địa chỉ liên hệ 1-1 Jumonjibaru, Beppu-shi, Oita
Bộ phận liên hệ Admissions Office (International)
Điện thoại 0977-78-1119
Fax 0977-78-1121
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 245người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1,052người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 1,049người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 5,500 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 1,300,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 17,540 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Application Fee
For international students currently residing in Japan
Amount if paying by credit card: 36,500 yen
Amount if paying by domestic or international money transfer: 35,000 yen

Enrollment screening fees for international students residing abroad
Amount if paying be credit card: 5,500 yen
Amount if paying by domestic or international money transfer: 7,000

Tuition fees for 2nd, 3rd and 4th year students is 1,500,000 yen per year.
This amount is subject to change.

Dormitory Fees (to be paid in advance): 234,000 yen
All international first year students enter the student dormitory 'AP House'. Students are required to pay these fees prior to entering.
The breakdown is: move-in fee (32,000 yen), security deposit (98,000 yen), and 2 months' rent (52,000 yen/month).
Khoa Asia Pacific Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Enrollment for International Students Residing in Japan (Japanese Basis)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 8 năm 2022 ~ Ngày 12 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 9 năm 2022 ~ Ngày 27 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, There is independent academic achievement test (online assessment).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Japanese-Basis Applicants

Applicants must submit results from one of the following tests, taken on or after June 1st, 2020.
• JLPT Japanese Language Proficiency Test – exam results or other paperwork that verifies your score.
• N1 score of 100 or higher / N2 score of 120 or higher
• EJU Examination for Japanese University Admission for International Students certification showing a "Japanese as a Foreign Language" score of 250 or higher, with at least 30 points in the writing section.

*Language requirements differ for transfer students. Please visit the following site for more details.
https://admissions.apu.ac.jp/how_to_apply/transfer_students/2022/main?&lang=en

Admission for April 2023
<Application Period 1>
Application Period: June 28 - July 27, 2022
Interview Schedule: Notified at the time of the announcement of the 1st round selection results.
Announcement of selection results: September 26, 2022

<Application Period 2>
Application Period: September 19 - October 19, 2022
Interview dates: November 19, 2022, November 20, 2022
Announcement of Selection Results: December 12, 2022

<Application Period 3
Application Period: November 21, 2022 - January 11, 2023
Interview dates: February 11 or 12, 2023
Announcement of Selection Results: February 27, 2023

(Note) AP House Global Community Scholarship requires that applications be completed by September 21. For more information, please refer to the following Web site
http://admissions.apu.ac.jp/costs_scholarships/tuition_reduction_scholarship/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Enrollment for International Students Residing in Japan (English Basis)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 8 năm 2022 ~ Ngày 12 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 9 năm 2022 ~ Ngày 27 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, There is independent academic achievement test (online assessment).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh See Remarks,
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 75 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú English Basis Applicants

Applicants must submit one of the following, taken on or after June 1st, 2020.
• TOEFL Official Score Report iBT of 75 points or higher
• IELTS (Academic) Test Report Form of 6.0 or more, 5.5 or more for all subjects
• TOEIC Official Score Certificate of 750 points or higher
• Eiken English Proficiency Test Level Pre-1 or higher
• PTE Academic score of 50 or higher
• Cambridge English Language Assessment of 169 points or higher
*Language requirements differ for transfer students. Please visit the following site for more details.
https://admissions.apu.ac.jp/how_to_apply/transfer_students/2022/main?&lang=en

Admission for April 2023
<Application Period 1>
Application Period: June 28 - July 27, 2022
Interview Schedule: Notified at the time of the announcement of the 1st round selection results.
Announcement of selection results: September 26, 2022

<Application Period 2>
Application Period: September 19 - October 19, 2022
Interview dates: November 19, 2022, November 20, 2022
Announcement of Selection Results: December 12, 2022

<Application Period 3>
Application Period: November 21, 2022 - January 11, 2023
Interview dates: February 11 or 12, 2023
Announcement of Selection Results: February 27, 2023

(Note) AP House Global Community Scholarship requires that applications be completed by September 21. For more information, please refer to the following Web site
http://admissions.apu.ac.jp/costs_scholarships/tuition_reduction_scholarship/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Enrollment for International Students Residing Outside of Japan (English and Japanese Basis)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 7 năm 2022 ~ Ngày 9 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 8 năm 2022 ~ Ngày 5 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, There is independent academic achievement test (online assessment).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh See Remarks.
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 75 điểm
Ghi chú Japanese-Basis Applicants

Applicants must submit results from one of the following tests, taken on or after June 1st, 2020.
• JLPT Japanese Language Proficiency Test – exam results or other paperwork that verifies your score.
• N1 score of 100 or higher / N2 score of 120 or higher
• EJU Examination for Japanese University Admission for International Students certification showing a 'Japanese as a Foreign Language' score of 250 or higher, with at least 30 points in the writing section.

English Basis Applicants

Applicants must submit one of the following, taken on or after June 1st, 2019.
• TOEFL Official Score Report iBT of 75 points or higher
• IELTS (Academic) Test Report Form of 6.0 or more, 5.5 or more for all subjects
• TOEIC Official Score Certificate of 750 points or higher
• Eiken English Proficiency Test Level Pre-1 or higher
• PTE Academic score of 50 or higher
• Cambridge English Language Assessment of 169 points or higher

*Language requirements differ for transfer students. Please visit the following site for more details.
https://admissions.apu.ac.jp/how_to_apply/transfer_students/2022/main?&lang=en

■April 2023 Entrance [Worldwide (except for residents in Japan, China, Korea, Vietnam, and Thailand*)] Common English language standard/Japanese language standard
*Residents of these countries/regions should refer to the Admission Guideline (http://admissions.apu.ac.jp/material_download/).

<Application Period 1>
Application period: June 1 - 22, 2022
Interview Schedule: Within 4 weeks after the completion of application Online Interview
Announcement of selection results: August 1, 2022

<Application Period 2>
Application Period: June 23 - August 24, 2021
Interview Schedule: Within 4 weeks after the completion of application Online Interview
Announcement of Selection Results: October 10, 2022

<Application Period 3>
Application Period: August 26 - September 21, 2022
Interview Schedule: Within 4 weeks after the completion of application Online Interview
Announcement of selection results: November 7, 2022

<Application Period 4>
Application Period: September 22 - October 11, 2022
Interview Schedule: Within 4 weeks after the completion of application Online Interview
Mailing date of selection result: December 5, 2022

(Note) AP House Global Community Scholarship requires that applications be completed by September 21. For more information, please refer to the following Web site
http://admissions.apu.ac.jp/costs_scholarships/tuition_reduction_scholarship/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Enrollment for International Students Residing in Japan (Japanese Basis)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 5 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2023 ~ Ngày 18 tháng 6 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2023 ~ Ngày 10 tháng 7 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, There is independent academic achievement test (online assessment).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Japanese-Basis Applicants

Applicants must submit results from one of the following tests, taken on or after June 1st, 2020.
•JLPT Japanese Language Proficiency Test – exam results or other paperwork that verifies your score.
•N1 score of 100 or higher / N2 score of 120 or higher
•EJU Examination for Japanese University Admission for International Students certification showing a "Japanese as a Foreign Language" score of 250 or higher, with at least 30 points in the writing section.

*Language requirements differ for transfer students. Please visit the following site for more details.
https://admissions.apu.ac.jp/how_to_apply/transfer_students/2022/main?&lang=en

■September 2023 Admission
<Application Period 1>
Application Period: November 1, 2022 - January 11, 2023
Interviews: February 12 and 13, 2023
Announcement of Selection Results: February 27, 2023

<Application Period 2>
Application Period: January 30, 2023 - March 1, 2023
Interview schedule: Notified at the time of the announcement of the 1st round selection results.
Announcement of selection results: April 24, 2023

<Application Period 3>
Application Period: April 17, 2023 - May 17, 2023
Interview Schedule: Notified at the time of the announcement of the 1st round selection results.
Announcement of selection results: July 10, 2023

(Note) AP House Global Community Scholarship requires that applications be completed by December 14. For more information, please refer to the following Web site
http://admissions.apu.ac.jp/costs_scholarships/tuition_reduction_scholarship/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Enrollment for International Students Residing in Japan (English Basis)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 5 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2023 ~ Ngày 18 tháng 6 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2023 ~ Ngày 10 tháng 7 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, There is independent academic achievement test (online assessment).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh See Remarks.
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 75 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú English Basis Applicants

Applicants must submit one of the following, taken on or after September 1st , 2020.
• TOEFL Official Score Report iBT of 75 points or higher
• IELTS (Academic) Test Report Form of 6.0 or more, 5.5 or more for all subjects
• TOEIC Official Score Certificate of 750 points or higher
• Eiken English Proficiency Test Level Pre-1 or higher
• PTE Academic score of 50 or higher
• Cambridge English Language Assessment of 169 points or higher
*Language requirements differ for transfer students. Please visit the following site for more details.
https://admissions.apu.ac.jp/how_to_apply/transfer_students/2022/main?&lang=en

■September 2023 Admission
<Application Period 1>
Application Period: November 1, 2022 - January 11, 2023
Interviews: February 12 and 13, 2023
Announcement of Selection Results: February 27, 2023

<Application Period 2>
Application Period: January 30, 2022 - March 1, 2022
Interview schedule: Notified at the time of the announcement of the 1st round selection results.
Announcement of selection results: April 24, 2022

<Application Period 3>
Application Period: April 17, 2022 - May 17, 2022
Interview Schedule: Notified at the time of the announcement of the 1st round selection results.
Announcement of selection results: July 10, 2022

(Note) AP House Global Community Scholarship requires that applications be completed by December 14. For more information, please refer to the following Web site
http://admissions.apu.ac.jp/costs_scholarships/tuition_reduction_scholarship/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Enrollment for International Students Residing Outside of Japan (English Basis and Japanese Basis)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2022 ~ Ngày 10 tháng 5 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2022 ~ Ngày 22 tháng 5 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, There is independent academic achievement test (online assessment).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1 hoặc Toán 2
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh See Remarks.
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 75 điểm
Ghi chú Japanese-Basis Applicants

Applicants must submit results from one of the following tests, taken on or after June 1st, 2020.
• JLPT Japanese Language Proficiency Test – exam results or other paperwork that verifies your score.
• N1 score of 100 or higher / N2 score of 120 or higher
• EJU Examination for Japanese University Admission for International Students certification showing a "Japanese as a Foreign Language" score of 250 or higher, with at least 30 points in the writing section.

English Basis Applicants

Applicants must submit one of the following, taken on or after September 1st , 2020.
• TOEFL Official Score Report iBT of 75 points or higher
• IELTS (Academic) Test Report Form of 6.0 or more, 5.5 or more for all subjects
• TOEIC Official Score Certificate of 750 points or higher
• Eiken English Proficiency Test Level Pre-1 or higher
• PTE Academic score of 50 or higher
• Cambridge English Language Assessment of 169 points or higher

*Language requirements differ for transfer students. Please visit the following site for more details.
https://admissions.apu.ac.jp/how_to_apply/transfer_students/2022/main?&lang=en

■April 2023 Entrance [Worldwide (except for residents in Japan, China, Korea, Vietnam, and Thailand*)] English basis/Japanese basis
*Residents of these countries/regions should refer to the Admission Guideline (http://admissions.apu.ac.jp/material_download/).

Application Period 1
Application period: September 1st – October 6th, 2021
Interview date: Online Interview to be held within four weeks after the application deadline.
Final results: November 22nd, 2021

Application Period 2
Application period: October 7th – December 1st, 2021
Interview date: Online Interview to be held within four weeks after the application deadline.
Final results: January 31st, 2022

Application Period 3
Application period: December 2nd, 2021 – January 12th, 2022
Interview date: Online Interview to be held within four weeks after the application deadline.
Final results: March 1st, 2022

Application Period 4
Application period: January 13th – February 9th, 2022
Interview date: Online Interview to be held within four weeks after the application deadline.
Final results: April 4th, 2022

Application Period 5
Application period: February 10th – March 23rd, 2022
Interview date: Online Interview to be held within four weeks after the application deadline.
Final results: May 23rd, 2022

(Note) AP House Global Community Scholarship requires that applications be completed by September 21. For more information, please refer to the following Web site
http://admissions.apu.ac.jp/costs_scholarships/tuition_reduction_scholarship/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 11 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học