Nippon Bunri University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nippon Bunri University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Nippon Bunri University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nippon Bunri University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EngineeringhoặcNgành Business and EconomicshoặcNgành Health Sciences (tentative translation), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Oita  / Tư lập

日本文理大学 | Nippon Bunri University

Nippon Bunri University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 890,000 Yên (Niên khóa 2023) 1727 Ichigi, Oita-shi, Oita
  Khoa
  • Aerospace Engineering
  • Mechanical and Electrical Engineering
  • Media Technologies
  • Architecture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 680,000 Yên (Niên khóa 2023) 1727 Ichigi, Oita-shi, Oita
  Khoa
  • Business and Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 1727 Ichigi, Oita-shi, Oita
  Khoa
  • 診療放射線学コース
  • 臨床検査学コース
  • 臨床医工学コース

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học