Hiroshima Scholarship (Hiroshima Peace Culture Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Hiroshima Scholarship (Hiroshima Peace Culture Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Hiroshima Scholarship (Hiroshima Peace Culture Foundation)

Hiroshima Scholarship (Hiroshima Peace Culture Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 08 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Hiroshima Peace Culture Foundation
Mã bưu điện 730-0811
Địa chỉ 3F International Conference Center Hiroshima 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima
Điện thoại 082-242-8879
Fax 082-242-7452
Địa chỉ E-mail internat@pcf.city.hiroshima.jp
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Hiroshima City
Địa chỉ của trường học Hiroshima
Chỉ định về khu vực trường học Hiroshima City
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Hiroshima city residents
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 30
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 60/115
Thời gian tuyển mộ April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.