Scholarship (The Urakami Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The Urakami Scholarship Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng d...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The Urakami Scholarship Foundation)

Scholarship (The Urakami Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng The Urakami Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học<br /> (bao gồm cả trường hợp được tiến cử)
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch China (Dalian), Thailand
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Hiroshima
Chỉ định về khu vực trường học Hiroshima Prefecture
Chỉ định về trường học Hiroshima University
Giới hạn tuổi tác 35 or under
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Recommendation of Hiroshima University is required.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 2
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2/2
Thời gian tuyển mộ February
Thời hạn tuyển mộ Tháng 2

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học