Hiroshima Scholarship (Hiroshima Peace Culture Foundation) (คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นักศึกษาวิจัย) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Hiroshima Scholarship (Hiroshima Peace Culture Foundation) (คณะวิชา, ปริญญาโท...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Hiroshima Scholarship (Hiroshima Peace Culture Foundation)

Hiroshima Scholarship (Hiroshima Peace Culture Foundation)

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 19, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Hiroshima Peace Culture Foundation
รหัสไปรษณีย์ 730-0811
ที่อยู่ 3F International Conference Center Hiroshima 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima
หมายเลขโทรศัพท์ 082-242-8879
แฟกซ์ 082-242-7452
E-mail Address internat@pcf.city.hiroshima.jp
จำนวนเงินต่อปี 2016-2017
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นักศึกษาวิจัย
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
กำหนดสถานที่ตั้ง Hiroshima City
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ฮิโรชิมา
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Hiroshima City
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship.
อื่นๆ, เกี่ยวกับการสมัคร Foreign students living in Hiroshima City
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 30,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 30
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 30/76
ระยะเวลารับสมัคร April
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เมษายน

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือ

รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามจากทางสถาบันหรือกลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ