Scholarship for new and transferring international students (Hiroshima International Center) (Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship for new and transferring international students (Hiroshima Intern...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship for new and transferring international students (Hiroshima International Center)

Scholarship for new and transferring international students (Hiroshima International Center)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 08 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Hiroshima International Center
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Hiroshima
Chỉ định về khu vực trường học Hiroshima Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Students who have newly arrived from overseas or other prefectures
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 6 months
Số lượng tuyển sinh (dự định) 20
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 20/28
Thời gian tuyển mộ April to Mid May, October
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5, Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.