Financial Assistance Program for Foreign Students (Kawasaki International Association) (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Financial Assistance Program for Foreign Students (Kawasaki International Ass...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Financial Assistance Program for Foreign Students (Kawasaki International Association)

Financial Assistance Program for Foreign Students (Kawasaki International Association)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 22 tháng 04 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kawasaki International Association
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Kawasaki City
Địa chỉ của trường học Kanagawa
Chỉ định về khu vực trường học Kawasaki City
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships, but you cannot get government scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Privately financed students in Kawasaki.
School recommendation required.
Student who resides and can participate in the international exchange activities in Kawasaki.
Students who live in Kawasaki
Số tiền học bổng (Yên) 10,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 30
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 33/43
Thời gian tuyển mộ April to the middle of May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.