Tokai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokai University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Japanese Language Course for International Students hoặcNgành LettershoặcNgành TourismhoặcNgành Political Science and EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành Humanities and CulturehoặcNgành Physical EducationhoặcNgành SciencehoặcNgành Information Science and TechnologyhoặcNgành EngineeringhoặcNgành Information and Telecommunication EngineeringhoặcNgành Marine Science and TechnologyhoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Industrial and Welfare EngineeringhoặcNgành AgriculturehoặcNgành International Cultural RelationshoặcNgành MedicinehoặcNgành Biological Sciences  hoặcNgành Culture and SocietyhoặcNgành Wellness, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

東海大学 | Tokai University

Tokai University Danh sách các ngành học

 • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  200người (Niên khóa 2020) 70người (Niên khóa 2019) 10,000 Yên (Niên khóa 2020) 70,000 Yên (Niên khóa 2020) 600,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Japanese Language Course for International Students
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 12người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 770,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Civilization
  • History
  • Japanese Literature
  • English
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 7người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 770,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Tourism
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 24người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 770,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Political Science
  • Economics
  • Business Administration
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 7người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 770,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 20người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 855,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Human Development (Human Welfare Environment)
  • International Studies
  • Human Development (Environment and Resources)
  • Arts
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 4người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 821,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Physical Recreation
  • Sport & Leisure Management
  • Physical Education
  • Competitive Sports
  • Judo and Kendo
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 16người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 855,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Mathematics
  • Mathematical Science
  • Physics
  • Chemistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 17người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 855,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Human and Information Science
  • Applied Computer Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 151người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 855,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Applied Biochemistry
  • Applied Chemistry
  • Optical and Imaging Science and Technology
  • Nuclear Engineering
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Materials Science
  • Architecture and Building Engineering
  • Civil Engineering
  • Precision Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Prime Mover Engineering
  • Aeronautics and Astronautics (Aerospace)
  • Biomedical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 26người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 855,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Information Media Technology
  • Embedded Technology
  • Management Systems Engineering
  • Communication and Network Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 15người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 855,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Marine and Earth Science
  • Fisheries
  • Marine Biology
  • Navigation and Ocean Engineering
  • Maritime Civilizations
  • Environment and Sociatal Affairs
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 17người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 600,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Business Administration
  • Tourism Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 1người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 785,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Electrical engineering and Computer Science
  • Medical Care and Welfare Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 5người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 735,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Plant Science
  • Animal Science
  • Bioscience
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 2người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 700,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Community Development
  • International Communications
  • Design and Culture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 855,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 5người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 785,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Biology
  • Marine Biology and Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 29người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 770,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Asia
  • Europe and America
  • Northern Europ
  • Fine Art
  • PR and Media
  • Psychology and Society
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 5người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 770,000 Yên (Niên khóa 2020) 4-1-1 Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Health Management

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học