มนุษยศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

มนุษยศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > มนุษยศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา มนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์

วิเคราะห์ “มนุษย์” จากหลากหลายมุมมอง

วิทยาศาสตร์มนุษย์ เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับว่า “มนุษย์คืออะไร” กลุ่มเป้าหมายการวิจัยก็คือตัวมนุษย์ โดยวิจัยจากหลากหลายแง่มุม เช่น เมื่อมองที่สภาพแวดล้อมกับความประพฤติของมนุษย์ ก็จะเป็นการศึกษาจากหลากหลายสาขา ทั้งแง่มุมของมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ยิ่งศึกษาจากหลายแง่มุม ก็จะยิ่งวิเคราะห์มนุษย์ออกได้เป็นหลากหลายหมวดหมู่ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของสาขาวิทยาศาสตร์มนุษย์ ขอบเขตการวิจัยแบ่งเป็น 3 สาขาหลัก ได้แก่ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนอื่นๆ เช่น หลักพฤติกรรมและความคิด วัฒนธรรมมนุษย์ การดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์ และมนุษย์กับสื่ออีกด้วย เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นเป้าหมายการศึกษาของวิทยาศาสตร์มนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็นศาสตร์ที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเคลื่อนไหวของสังคม เนื่องจากยังเป็นสาขาใหม่ จึงไม่อาจะกล่าวได้ว่าเป็นสาขาที่มีแบบแผนชัดเจน แต่นั่นก็หมายถึงสามารถวางแนวทางวิจัยที่แปลกใหม่ได้ จึงได้รับความสนใจจากหลากหลายแง่มุม

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา