การพักอาศัยในตอนแรกที่มาญี่ปุ่น | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > การพักอาศัยในตอนแรกที่มาญี่ปุ่น

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

การพักอาศัยในตอนแรกที่มาญี่ปุ่น

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

การหาที่พักให้ได้ก่อนมาญี่ปุ่น

จำเป็นต้องมีที่พักตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น ขอให้ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสถาบันการศึกษาก่อนมาญี่ปุ่นว่าหากเข้าศึกษาในสถาบันนั้นแล้วสามารถเข้าพักในหอพักของสถาบันได้หรือไม่ ในขณะเดียวกันก็ขอให้ตรวจสอบค่าเช่าที่พักหรือจำนวนคนที่พักต่อหนึ่งห้องด้วย จุดสำคัญที่ต้องตรวจสอบคือค่าเดินทางจากที่พักถึงสถาบันการศึกษา มีกรณีที่ไม่มีที่พักในสถาบันที่จะเข้าศึกษาหรือมีที่พักแต่ไม่สามารถเข้าพักได้ทั้งหมด,คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักได้ กรณีเช่นนี้จำเป็นต้องตรวจสอบว่าทางสถาบันการศึกษาที่จะเข้าศึกษาจะให้ความร่วมมือในการหาอพาร์ตเมนต์หรือไม่ นอกจากนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่าในช่วงที่กำลังหาอพาร์ตเมนต์จะมีที่พักชั่วคราวให้หรือไม่แล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

ที่พักชั่วคราวและการหาที่พัก

กรณีที่ทางสถาบันการศึกษาไม่ได้เตรียมที่พักให้,หรือไม่มีที่พักชั่วคราว ให้ใช้ Youth Hotel,Weekly Mansion หรือ Guest House ฯลฯ กันเถอะ Youth Hotelสามารถเข้าพักได้ในราคาประมาณ 4,000 เยนต่อวัน ก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศของตนมาจองที่พักกับเจ้าหน้าที่ของสมาคม Youth Hotel ไว้ก่อนกันเถอะ Weekly Mansion จะมีการเตรียมเตียงหรือเครื่องใช้ในบ้าน,อุปกรณ์เครื่องครัว ฯลฯ ไว้พร้อมอยู่แล้ว นอกจากห้องเดี่ยวแล้วยังมีห้องสำหรับพัก 2 คนด้วย หากเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟใจกลางกรุงโตเกียว มีราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 เยนต่อเดือน แต่หากเป็นเขตชานเมืองอาจจะเจอสถานที่ ซึ่งราคาประมาณ 7 หมื่นเยนต่อเดือน เนื่องจากค่าเช่าจะคิดหน่วยต่อหนึ่งวัน โดยจ่ายค่าเช่าตามจำนวนวันที่พักนั้น นอกจากนี้ หากเป็น Business Hotel ราคาถูก ห้องเตียงเดี่ยวราคาจะประมาณ 6,000 เยน ส่วนห้องเตียงคู่จะประมาณ 8,000 เยนซึ่งราคานี้จะรวมอาหารเช้าด้วย

<< Back  |  Index Page  

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม