8. การสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > การสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

การสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

การพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ มีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกเหนือจากการสอบคัดเลือกทั่วไปสำหรับผู้สอบคัดเลือกของคนญี่ปุ่นด้วย การพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติจะพิจารณาจากคะแนนภาษาญี่ปุ่นในใบสมัครและการตอบคำถาม หรือลดวิชาในการสอบคัดเลือกให้น้อยลง เป็นต้น สำหรับทุกคนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติแล้วการเข้าสอบคัดเลือกแบบพิจารณาเป็นพิเศษนี้ดีกว่าใช่ไหม

รายละเอียดของการสอบคัดเลือกแบบพิเศษ

การสอบคัดเลือกของวิทยาลัยระดับอนุปริญญา,มหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งมีรายละเอียดการพิจารณาดังนี้
 ○การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 ○การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 ○TOEFL เป็นต้น
 ○การสอบข้อเขียน
 ○Mini Essay (ภาษาญี่ปุ่น)
 ○สัมภาษณ์
แต่ละสถาบันการศึกษาจะทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประกอบกับสิ่งเหล่านี้ สำหรับรายละเอียดว่าแต่ละสถาบันมีการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างไรบ้างนั้น ขอให้อ้างอิงในการแนะนำรายละเอียดแต่ละสถาบันการศึกษาของโฮมเพจนี้

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น 95%ของมหาวิทยาลัยของรัฐ,65%ของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นกำหนดให้ต้องสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) 44%ของมหาวิทยาลัยเอกชนเองก็จำเป็นต้องสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ด้วย หากไม่เข้าสอบ EJU แล้วจะทำให้ขอบเขตในการเลือกสถาบันการศึกษาแคบลงดังนั้นต้องเข้าสอบ EJU กันดีกว่านะ การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) จะดำเนินการปีละ 2 ครั้งคือเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนซึ่งนอกเหนือจากการสอบในประเทศญีปุ่นแล้วยังมีการดำเนินการในอีกหลายประเทศของเอเชียด้วย

สถานที่จัดการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) มีการดำเนินการที่จังหวัดในญี่ปุ่นและเมืองใหญ่ๆในต่างประเทศ ดังนี้ <ในประเทศ>ฮอกไกโด・จังหวัดมิยากิ・จังหวัดกุนมะ・จัหวัดไซตามะ・จังหวัดชิบะ・โตเกียว・จังหวัดคานากาวา・จังหวัดอิชิคาวาหรือจังหวัดฟุคุอิ・จังหวัดชิซุโอกะ・จังหวัดไอจิ・เกียวโตหรือจังหวัดชิกะ・โอซากา・จังหวัดเฮียวโกะ・จังหวัดโอกายามาหรือจังหวัดฮิโรชิมา・จังหวัดฟุคุโอกะ・จังหวัดโอกินาวา
<ต่างประเทศ> อินเดีย(นิวเดลี),อินโดนีเซีย(จากาตาร์,สุราบายา),เกาหลี(โซล,พูซาน),สิงคโปร์,ศรีลังกา(โคลอมโบ),ไทย(กรุงเทพ),ไต้หวัน(ไทเป),ฟิลิปปินส์(มะนิลา),เวียดนาม(ฮานอย,โฮจิมินห์) ฮ่องกง,มาเลเซีย(กัวลาลัมเปอร์),เมียนมาร์(ย่างกุ้ง),มองโกเลีย(อูลานบาตอร์),รัสเซีย(วีลาดิโวสตอค)

วิชาที่สอบคัดเลือกและค่าสอบคัดเลือกของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

จะทำการเลือกวิชาที่จะสอบคัดเลือกซึ่งมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้กำหนดและเข้าสอบคัดเลือกตามวิชาดังต่อไปนี้ 1.ภาษาญี่ปุ่น 120 นาที 400 คะแนน 2.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา) 80 นาที 200 คะแนนหรือความรู้ทั่วไป 80 นาที 200 คะแนน 3.คณิตศาสตร์คอร์ส 1 (มนุษย์ศาสตร์)หรือคอร์ส 2 (วิทยาศาสตร์) 80 นาที 200 คะแนน ไม่สามารถเลือกทั้งวิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไปในคราวเดียวกันได้ นอกจากนี้กรณีที่เลือกวิทยาศ่สตร์จะต้องเลือก 2 วิชาจากฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา) ค่าสอบคัดเลือกกรณีดำเนินการในประเทศ หนึ่งวิชาอยู่ที่ 6,960 เยน,สองวิชาขึ้นไป 12,920 เยน(ทั้งสองแบบรวมภาษีแล้ว,ยกเว้นค่าส่งเอกสารสอบคัดเลือกและใบแจ้งผลสอบ)สำหรับค่าสอบที่ดำเนินการในต่างประเทศขอให้ดูในโฮมเพจ http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html

วิชาที่กำหนดในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

กล่าวโดยคร่าวๆคือในคณะ・สาขาวิชาของกลุ่มมนุษย์ศาสตร์จะต้องมีการสอบคัดเลือกในวิชาภาษาญี่ปุ่น,ความรู้ทั่วไปและคณิตศาสตร์คอร์ส 1 ส่วนคณะ・สาขาวิชาของกลุ่มวิทยาศาสตร์จะต้องมีการสอบคัดเลือกในวิชาภาษาญี่ปุ่น,คณิตศาสตร์คอร์ส 2 และวิชาวิทยาศาสตร์ 2 วิชา เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ทำการคัดเลือกรวมกับองค์ประกอบอื่นด้วยดังนั้นเรามาค้นหาสถาบันการศึกษา・คณะ・สาขาวิชาในโฮมเพจนี้ให้แน่ใจอีกครั้งกันเถอะ

ทดสอบภาษาอังกฤษ

มีคณะ・สาขาวิชาที่ผู้เข้าสอบคัดเลือกไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วย คณะ・สาขาวิชาที่จำเป็นต้องมีการสอบภาษาอังกฤษคือสถาบันการศึกษาบางแห่งที่มีการทำข้อสอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัยและยังมีบางแห่งที่ต้องส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ด้วย TOEFL,TOEIC,IELTS,Cambridge ESOL

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ก่อนหน้าปี 2000 มีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวนมาก ที่ต้องการผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ 1 หรือระดับ 2 ในการสมัครเรียน แต่ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมาจำนวนสถาบันการศึกษาที่ต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในการสอบเข้าศึกษาลดลง เนื่องจากมีการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) แล้ว แม้กระนั้นก็ตามยังมีบัณฑิตวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอีกหลายแห่งที่ยังต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอยู่
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมโยจะมีการจำหน่ายใบสมัครครั้งที่ 1 (เดือนกรกฎาคม)ในเดือนเมษายน,ครั้งที่ 2 (ธันวาคม)กลางเดือนสิงหาคมที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศญี่ปุ่น ราคาใบสมัครอยู่ที่ 500 เยน ค่าสอบ 5,500 เยน ปิดรับสมัครครั้งที่ 1 (เดือนกรกฎาคม)วันที่ 30 เมษายน,ครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม)วันที่ 1 ตุลาคม ในประเทศญี่ปุ่นสามารถเข้าสอบได้ที่แต่ละจังหวัด ดังนี้
ฮอกไกโด,จังหวัดอาโอโมริ,จังหวัดอาคิตะ,จังหวัดอิวาเตะ,จังหวัดมิยากิ,จังหวัดฟุกุชิมา,จังหวัดอิบารากิ,จังหวัดโทชิกิ,จังหวัดกุนมะ,จังหวัดไซตามะ,จังหวัดชิบะ,โตเกียว,จังหวัดคานากาวา,จังหวัดนิอิกาตะ,จังหวัดโทยามา,จังหวัดฟุคุอิ,จังหวัดอิชิคาวา,จังหวัดยามานาชิ,จังหวัดนากาโนะ,จังหวัดกิฟุ,จังหวัดชิซุโอกะ,จังหวัดไอจิ,จังหวัดมิเอะ,จังหวัดชิกะ,เกียวโต,โอซากา,จังหวัดเฮียวโกะ,จังหวัดนารา,จังหวัดชิมาเนะ,จังหวัดวาคายามา,จังหวัดโอกายามา,จังหวัดฮิโรชิมา,จังหวัดยามากุจิ,จังหวัดโทคุชิมา,จังหวัดคากาวะ,จังหวัดเอฮิมา,จังหวัดโคจิ,จังหวัดฟุคุโอกะ,จังหวัดซากะ,จังหวัดนางาซากิ,จังหวัดคุมาโมโตะ,จังหวัดโออิตะ,จังหวัดมิยาซากิ,จังหวัดคาโกะชิมา,จังหวัดโอกินาวา (ข้อมูล ณ ปี2014) สามารถสมัครทางอินเตอร์เนตได้ด้วย สำหรับการจัดสอบในประเทศมีรายละเอียดในโฮมเพจข้างล่างนี้
http://info.jees-jlpt.jp/
มีการจัดสอบวัดระกับภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศด้วยมีรายละเอียดในโฮมเพจข้างล่างนี้
http://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม