ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

 • เทคโนโลยีระดับสูงและระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว
 • วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครกับความเป็นสากล
 • เพื่อความฝันของคุณ
 • ระยะเวลาในการศึกษาต่อ
 • ไม่พี่งพางานพิเศษ
 • ขั้นตอนการศึกษาต่อมี 3 ขั้นตอน
 • แบบ A
 • แบบ B
 • แบบ C ได้รับอนุญาตเข้าศึกษาก่อนมาญี่ปุ่น
 • มีสถาบันการศึกษาแบบไหนบ้าง
 • สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
 • มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • นักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย
 • ขั้นแรกคือการขออนุญาตเข้าศึกษา
 • ตั้งแต่อนุญาตเข้าศึกษาจนถึงยื่นขอวีซ่า
 • จะมีการพิจาณาเรื่องใดบ้าง
 • Flow Chart
 • ค่าเช่าบ้านในโตเกียวสูง
 • แบบ A พิจารณาค่าสอบคัดเลือก ฯลฯ ด้วย
 • ค่าเล่าเรียน
 • การพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • รายละเอียดของการสอบคัดเลือกแบบพิเศษ
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
 • สถานที่จัดการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • วิชาที่สอบคัดเลือกและค่าสอบคัดเลือกของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • วิชาที่กำหนดในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • ทดสอบภาษาอังกฤษ
 • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 • การหาที่พักให้ได้ก่อนมาญี่ปุ่น
 • ที่พักชั่วคราวและการหาที่พัก

PageTop

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม