ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อญี่ปุ่น | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อญี่ปุ่น | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS ...

facebooktwitter

> > > > ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อญี่ปุ่น

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อญี่ปุ่น

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

ค่าเช่าบ้านในโตเกียวสูง

ค่าครองชีพ 1 เดือนของนักเรียนต่างชาติ (รวมค่าเล่าเรียนแล้ว) โดยเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 138,000 เยน ถ้าหากดูจากพื้นที่แล้ว ภูมิภาคชิโกกุจะมีค่าครองชีพต่ำที่สุด คือ 104,000 เยน และสูงที่สุดคือภูมิภาคคันโต 154,000 เยน ซึ่งในภูมิภาคคันโตนี้รวมโตเกียวอยู่ด้วย ค่าครองชีพของโตเกียวอยู่ที่ 158,000 เยน สูงกว่าภูมิภาคชิโกกุ 50,000 เยนเลยทีเดียว โดยคาดว่าน่าจะมาจากค่าเช่าบ้านที่มีราคาสูงและค่าเดินทาง

แบบ A พิจารณาค่าสอบคัดเลือก ฯลฯ ด้วย

กรณีที่จะศึกษาต่อญี่ปุ่นด้วยวิธีการแบบ A เมื่อจบจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะต้องสมัครสอบคัดเลือกกับหลายสถาบันการศึกษา ซึ่งเมื่อคิดถึงค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก (ประมาณ 3 หมื่นเยนต่อ 1 สถาบันการศึกษา) หรือค่าเดินทางเพื่อไปสอบคัดเลือกที่สถาบันการศึกษาในเมืองที่อยู่ไกล หรือค่าโรงแรมที่พัก, ค่าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น (EJU) หรือค่าสอบ TOEFL หรือค่าเดินทาง,นอกจากนี้ยังมีค่าแรกเข้าหรือค่าเล่าเรียน (อ้างอิงรายละเอียดของแต่ละสถาบันการศึกษา) จึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินก้อนนึงที่จะต้องใช้ในช่วงเวลานั้นด้วย

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือมหาวิทยาลัยของรัฐจะถูกที่สุด ไม่ว่าสาขาวิชาไหนก็มีค่าเล่าเรียนเท่ากัน มหาวิทยาลัยท้องถิ่นจะแพงขึ้นเล็กน้อย สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันตามสาขาวิชาที่เรียน หากเป็นคณะนิติศาสตร์・เศรษฐศาสตร์จะแพงกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ 1.4 เท่า,คณะศิลปศาสตร์ 2.3 เท่า,คณะทันตแพทยศาสตร์แพงที่สุดคือ 6.2 เท่า

ค่าเล่าเรียน ค่าแรกเข้า ค่าบำรุงสถานศึกษา รวม
มหาวิทยาลัยของรัฐ 535,800 282,000 ※3 817,800
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น※1 537,809 393,426 ※3 931,235
มหาวิทยาลัยเอกชนสายมนุษยศาสตร์※2 746,123 242,579 158,118 1,146,819
มหาวิทยาลัยเอกชนสายวิทยาศาสตร์※2 1,048,763 262,436 190,034 1,501,233
(หน่วย : เยน)

※1 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 「สำรวจค่าใช้จ่ายของนักเรียนประจำปี 2016」
※2 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี「ผลสำรวจมูลค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของนักเรียนในปีแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนประจำปี 2014」
※3 มีกรณีที่เรียกเก็บด้วย

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา