ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อญี่ปุ่น | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อญี่ปุ่น

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อญี่ปุ่น

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

ค่าเช่าบ้านในโตเกียวสูง

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต 1 เดือนของนักศึกษาต่างชาติ (รวมค่าเล่าเรียน) เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่138,000 เยน เมื่อดูเป็นภูมิภาคแล้วที่ถูกที่สุดคือภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 110,000 เยน, ภูมิภาคที่สูงที่สุดคือแถบคันโตอยู่ที่ 151,000 เยน ในแถบคันโตนั้นมีโตเกียวรวมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อมองถึงค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของโตเกียวที่ 154,000 เยนแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตมากกว่าแถบตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ยทั้งเดือนถึง 44,000 เยน คิดได้ว่านั่นเป็นเหตุผลจากค่าเช่าบ้านในโตเกียวสูงและค่าพาหนะเพื่อเดินทางไปเรียน เป็นต้น

แบบ A พิจารณาค่าสอบคัดเลือก ฯลฯ ด้วย

กรณีที่จะศึกษาต่อญี่ปุ่นด้วยวิธีการแบบ A เมื่อจบจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะต้องสมัครสอบคัดเลือกกับหลายสถาบันการศึกษา ซึ่งเมื่อคิดถึงค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก (ประมาณ 3 หมื่นเยนต่อ 1 สถาบันการศึกษา) หรือค่าเดินทางเพื่อไปสอบคัดเลือกที่สถาบันการศึกษาในเมืองที่อยู่ไกล หรือค่าโรงแรมที่พัก, ค่าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น (EJU) หรือค่าสอบ TOEFL หรือค่าเดินทาง,นอกจากนี้ยังมีค่าแรกเข้าหรือค่าเล่าเรียน (อ้างอิงรายละเอียดของแต่ละสถาบันการศึกษา) จึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินก้อนนึงที่จะต้องใช้ในช่วงเวลานั้นด้วย

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือมหาวิทยาลัยของรัฐจะถูกที่สุด ไม่ว่าสาขาวิชาไหนก็มีค่าเล่าเรียนเท่ากัน มหาวิทยาลัยท้องถิ่นจะแพงขึ้นเล็กน้อย สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันตามสาขาวิชาที่เรียน หากเป็นคณะนิติศาสตร์・เศรษฐศาสตร์จะแพงกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ 1.4 เท่า,คณะศิลปศาสตร์ 2.3 เท่า,คณะทันตแพทยศาสตร์แพงที่สุดคือ 6.2 เท่า

ค่าเล่าเรียน ค่าแรกเข้า ค่าบำรุงสถานศึกษา รวม
มหาวิทยาลัยของรัฐ 535,800 282,000 ※3 817,800
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น※1 537,960 397,595 ※3 935,555
มหาวิทยาลัยเอกชนสายมนุษยศาสตร์※2 741,945 250,910 160,424 1,153,279
มหาวิทยาลัยเอกชนสายวิทยาศาสตร์※2 1,035,955 265,942 189,582 1,491,479
(หน่วย : เยน)

※1 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 「สำรวจค่าใช้จ่ายของนักเรียนประจำปี 2012」
※2 กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี「ผลสำรวจมูลค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของนักเรียนในปีแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนประจำปี 2012」
※3 มีกรณีที่เรียกเก็บด้วย

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม