จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

เทคโนโลยีระดับสูงและระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการค้นคว้าระดับสูงและมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย,สถาบันวิจัยของเอกชนต่างๆ มีการทำวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต์ที่ล้ำหน้าไปทุกวัน ทำให้มีเทคโนโลยีหรือทฤษฎีใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีการค้นคว้าหรือทฤษฎีศาสตร์และศิลป์เหล่านี้จะเป็นแนวคิด และเครื่องมือช่วยในการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกหรือสังคมทั่วโลก มีการให้การศึกษาระดับสูงที่หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานของสังคม จำนวนมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมีมากกว่า 700 แห่ง, อีกทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอีกเกือบ 3,000 แห่ง มีการขยายการให้การศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากขอบเขตการศึกษาที่เคยมีมา เช่น กฎหมาย,เศรษฐกิจ,วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์ เป็นต้นแล้วยังมีสาขาที่เป็นยุคปัจจุบันเช่นสิ่งแวดล้อม , ข้อมูลสารสนเทศ , การท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งยังมีสาขาการ์ตูนหรือแอนิเมชั่น,คอมพิวเตอร์ เกมส์ ฯลฯ อีกด้วย

วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครกับความเป็นสากล

ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นสิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครแต่เมื่อมองดูแล้วทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มองว่าเป็นสิ่งเฉพาะแล้วหากได้ลองใช้ชีวิตภายในวัฒนธรรมนั้นๆแล้วจะพบว่ามีสาเหตุและที่มาของแต่ละวัฒนธรรมอยู่และน่าจะทำให้เข้าใจพื้นฐานร่วมกันของผู้คนบนโลกได้อีกด้วย การศึกษาต่อในญี่ปุ่นไม่เพียงทำให้ได้ความรู้ที่ล้ำหน้า,เฉพาะทางเท่านั้น ขณะเดียวกันการที่ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น,เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ยังทำให้เข้าใจประเทศและภาษาของตนเองเพิ่มมากขี้น,นอกจากนั้นยังอาจจะทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลกอย่างลึกซึ้งได้ ความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายลักษณะนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบใหม่ของคุณที่จะได้รับจากการศึกษาต่อต่างประเทศ

เพื่อความฝันของคุณ

มีคนจำนวนมากที่จบการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นแล้วได้เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นสร้างผลงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเอง หรือได้เข้าทำงานในบริษัทที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับญี่ปุ่น ผลจากการทำแบบสอบถามสำรวจพบว่าพวกเขารู้สึกว่าการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่า ความสำเร็จในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ความฝันที่ใครก็สามารถทำให้เป็นจริงได้ง่ายๆ แต่หากทุกคนมุ่งมั่นทำตามวัตถุประสงค์แม้ในเวลาที่ลำบากกับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย หรือเวลาที่ยินดีกับการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆแล้วความฝันจะเป็นจริงได้แน่นอน มาท้าทายการศึกษาต่อในญี่ปุ่นและทำความฝันของคุณให้เป็นจริงกันเถอะ!

  Index Page  |  Next >>

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม