ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเถอะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเถอะ

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเถอะ

ขั้นแรก ลองเข้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในสถาบันการศึกษาหรือภูมิภาคที่พำนักอาศัยอยู่กันเถอะ

เมื่อก่อนมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่กลับประเทศไปโดยที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปบ้านของคนญี่ปุ่นเลยสักครั้ง แต่เดี๋ยวนี้มีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบที่มีเป้าหมายคือนักศึกษาต่างชาติกับชาวต่างชาตที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นภายในสถาบันที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือภายในองค์การบริหารท้องถิ่นที่พำนักอาศัยอยู่ มีสถานที่ที่จัดโปรแกรมเช่นHomestay,Home Visit เป็นต้นด้วย หากจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทางแล้วลองเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในขอบเขตเวลาที่ได้รับอนุญาตที่สถานที่ที่อยู่ใกล้ก่อนเพื่อให้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น ติดต่อขอรับข้อมูลการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ได้และก็อย่าพลาดการอ่านข้อมูลจากป้ายประกาศในสถาบันการศึกษาด้วย

สิ่งที่น่าสนใจของโฮมสเตย์ของท้องถิ่น

ในสถานที่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเช่นฮอกไกโด, คิวชูเป็นต้นมีการจัดโปรแกรมโฮมสเตย์ซึ่งมีเป้าหมายคือนักศึกษาต่างชาติใช้เวลาประมาณ 1~3 สัปดาห์ระหว่างการหยุดเรียนภาคฤดูร้อน,วันหยุดฤดูหนาว,ช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิเป็นต้น อย่างไรก็ตามสามารถเข้าร่วมได้เพียงแค่จ่ายค่าเดินทางไป-กลับ ญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กๆแต่มีความยาวจากเหนือจดใต้จึงทำให้มีสภาพภูมิอากาศ,การใช้ชีวิต,วัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามพื้นที่ คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากการใช้ชีวิตในโตเกียวหรือจากการท่องเที่ยวปกติ ดังนั้นขอให้ลองเข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ สามารถหาข้อมูลได้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือวารสารต่างๆเป็นต้น

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม