แนะแนวการใช้ชีวิต การทำใบขับขี่รถยนต์และการทำประกันภัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > การทำใบขับขี่รถยนต์และการทำประกันภัย

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะแนวการใช้ชีวิต

การทำใบขับขี่รถยนต์และการทำประกันภัย

เมื่อเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศคุณเป็นใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่นแล้วสามารถขับรถยนต์ที่ญี่ปุ่นได้ หลังจากที่ได้ใบขับขี่ต่างประเทศแล้วต้องพำนักอยู่ในประเทศนั้นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปเงื่อนไขคือระยะเวลามีผลบังคับใช้ของใบขับขี่ต่างประเทศตอนที่จะเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเตรียมคือใบขับขี่ต่างประเทศและเอกสารแปลฉบับภาษาญี่ปุ่น,พาสปอร์ต,บัตร Resident Card, รูปถ่าย 1 ใบ,ค่าธรรมเนียม(รถยนต์ 4,150 เยน, รถมอเตอร์ไซค์ 5,050 เยน) เอกสารแปลใบขับขี่จะต้องให้สถานทูตหรือJAF ของแต่ละจังหวัดในญี่ปุ่นจัดทำให้ หากเอกสารครบแล้วขอให้ไปดำเนินการที่ศูนย์ใบขับขี่ของแต่ละจังหวัดในญี่ปุ่น หากต้องขับขี่รถยนต์ไม่เพียงจะต้องตรวจสอบ「ประกันภัยแบบรับภาระความเสียหายของรถยนต์」เท่านั้นยังต้องตรวจสอบด้วยว่ามี「การประกันแบบสมัครใจ」ด้วยหรือไม่ รถยนต์ที่ไม่มีประกันภัยทั้งสองแบบจะไม่สามารถนำมาขับได้แน่นอน สำหรับรถที่ยืมจากเพื่อนมาใช้มีกรณีที่จะชดเชยค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนคนนั้นหรือครอบครัวเท่านั้นด้วย(จำกัดเฉพาะครอบครัว) นอกจากนั้น กรณีที่ซื้อรถยนต์ นอกจากพิจารณาเรื่องราคาของรถแล้วขอให้นึกถึงงบประมาณของค่าประกันภัยด้วย

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม