International Social Studies | Kyoai Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Social Studies | Kyoai Gakuen University | JPSS, trang chuyên v...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Social Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoai Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Social Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Gunma  / Tư lập

共愛学園前橋国際大学 | Kyoai Gakuen University

  • International Social Studies

International Social Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 379-2192
Địa chỉ liên hệ 1154-4 Koyahara-machi, Maebashi-shi, Gunma
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0120-5931-37
Fax 027-266-7596
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 6người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 6người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 15người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 15người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 130,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 345,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 344,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa International Social Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Japanese Proficiency, Essay in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Applicants from areas using Chinese characters must take the average points or higher. Applicants from areas not using Chinese characters must take 75 % of the average points or higher.
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must take N2 (or N1) of JLPT or Japanese of EJU.

If you take Japanese of EJU, you must take the following score.
Applicants from area using Chinese characters: The average points or higher
Applicants from area not using Chinese characters: 75% of the average points or higher
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học