Management Information Sciences | Jobu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management Information Sciences | Jobu University | JPSS, trang chuyên về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management Information Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Jobu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Management Information Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Gunma  / Tư lập

上武大学 | Jobu University

  • Management Information Scie...

Management Information Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 372-8588
Địa chỉ liên hệ 634-1 Toyazukamachi, Isesaki-shi, Gunma
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0270-32-1010
Fax 0270-32-1021
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 132người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 61người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 195người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 195người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 264,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 383,300 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú Fees above are already reduced for international students (reduced 60% from 660,000 yen, admission fee is zero)
The tuition fees of students who take 290 points and over in EJU (Reading Comprehension, Listning Comprehension, Listning and Reading Comprehension) will be reduced 80% (132,000 yen) from the tuition fee (660,000 yen)
"Other Expenses" are sum of other fees except tuition fees.
* This reduction system applies only for international business.
Khoa Sports Health Management, International Business
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 10 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 10 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, The Students who take 290points and over in EJU (Reading Comprehension, Listning Comprehension, Listning and Reading Comprehension ) are exempted Japanese Examination
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, see the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 11 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, The Students who take 290points and over in EJU (Reading Comprehension, Listning Comprehension, Listning and Reading Comprehension ) are exempted Japanese Examination
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, see the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Lần thứ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 1 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, The Students who take 290points and over in EJU (Reading Comprehension, Listning Comprehension, Listning and Reading Comprehension ) are exempted Japanese Examination
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú We have two more terms for the examination (Total 5 times).
For details, see the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 05 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học