Minami Kyushu University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Minami Kyushu University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Minami Kyushu University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Minami Kyushu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Horticulture / Food Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Miyazaki  / Tư lập

南九州大学 | Minami Kyushu University

Minami Kyushu University Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học