Scholarship (The Senshu Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The Senshu Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hư...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The Senshu Scholarship Foundation)

Scholarship (The Senshu Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng The Senshu Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch East and Southeast Asia
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Hyogo
Chỉ định về khu vực trường học Hyogo Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Japanese communication ability required
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 25-30
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 8/35
Thời gian tuyển mộ March
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.