Foreign Students Scholarship of Kobe (Kobe/Sugawara Scholarship), Kobe International Center for Cooperation and Communication (Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Foreign Students Scholarship of Kobe (Kobe/Sugawara Scholarship), Kobe Intern...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Foreign Students Scholarship of Kobe (Kobe/Sugawara Scholarship), Kobe International Center for Cooperation and Communication

Foreign Students Scholarship of Kobe (Kobe/Sugawara Scholarship), Kobe International Center for Cooperation and Communication

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 04 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kobe International Center for Cooperation and Communication
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Priority will be given to 1. 5 of 30 grantees of South East Asian students. Priority will be given to 2. 1 of 30 grantees of Kobe-Tianjin city friendship partnership alliance
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Hyogo
Chỉ định về khu vực trường học Kobe City
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 80,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 30
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 30/90
Thời gian tuyển mộ February to Mid March
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.