The Senshu Scholarship Foundation (คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

The Senshu Scholarship Foundation (คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก) | แนะนำทุนกา...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > The Senshu Scholarship Foundation

The Senshu Scholarship Foundation

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 23, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ The Senshu Scholarship Foundation
จำนวนเงินต่อปี 2015-2016
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สัญชาติ East and Southeast Asia
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา เฮียวโกะ
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Hyogo Prefecture
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship.
อื่นๆ, เกี่ยวกับการสมัคร Japanese communication ability required
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 100,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) Minimum years required for graduation/completion
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 25-30
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 13/30
ระยะเวลารับสมัคร March
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร มีนาคม

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา