Scholarship (Kawanishi Memorial Shin Meiwa Education Foundation) (Thạc sỹ(2nd year), Tiến sỹ(2nd year and after)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Kawanishi Memorial Shin Meiwa Education Foundation) (Thạc sỹ(2nd...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Kawanishi Memorial Shin Meiwa Education Foundation)

Scholarship (Kawanishi Memorial Shin Meiwa Education Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2023

Tổ chức cấp học bổng Kawanishi Memorial ShinMaywa Education Foundation
Năm được cấp học bổng 2023-2024
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(2nd year), Tiến sỹ(2nd year and after)
Quốc tịch Asian countries and other countries
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Hyogo
Chỉ định về khu vực trường học Hyogo Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ School recommendation is required.
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 5
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 5/5
Thời gian tuyển mộ January to February
Thời hạn tuyển mộ Tháng 2

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.