Chuo University Economics Chuo University will attend the 2012 Japan Educ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2012/04/16 update

Chuo University Economics Chuo University will attend the 2012 Japan Educ... ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2012/04/16

Tin tức

2012/04/16 Chuo University Economics Bản tin trường

Chuo University will attend the 2012 Japan Education Fairs hosted by Japan
Student Services Organization (JASSO). You are welcome to visit our booth
at the fair if you are interested in studying in Japan.
Taiwan (Gaoxiong & Taipei): July 21 (Gaoxiong) and 22 (Taipei) ,2012
Republic of Korea (Busan & Seoul) : September 8 (Busan) and 9 (Seoul) , 2012
Kingdom of Thailand (Bangkok) : September 16, 2012
Republic of Indonesia (Jakarta): September 30, 2012

» Xem thông tin trường Chuo University Economics

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học