Bước đầu tìm hiểu về Du học Nhật Bản | Website về thông tin du học JPSS

Bước đầu tìm hiểu về Du học Nhật Bản | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Bước đầu tiên cho việc Du học Nhật bản

Bước đầu tiên cho việc Du học Nhật bản

Bước đầu tìm hiểu về Du học Nhật Bản

 • Nền kinh tế phát triển và công nghệ kỹ thuật tiên tiến
 • Tính quốc tế và nền văn hóa riêng
 • Để thực hiện ước mơ của bạn
 • Thời gian du học
 • Không dựa hoàn toàn vào việc làm thêm
 • Ba con đường (Ba phương thức)
 • Phương thức A
 • Phương thức B
 • Phương thức C: Nhận giấy phép nhập học trước khi đến Nhật
 • Những trường có thể nhập học
 • Trường Nhật ngữ
 • Trường chuyên môn
 • Trường đại học ngắn hạn
 • Đại học
 • Cao học
 • Nghiên cứu sinh Cao học
 • Trước hết là nhận Giấy cho phép nhập học
 • Các bước từ khi nhận Giấy cho phép nhập học cho đến khi làm thủ tục xin visa
 • Những điều sẽ bị thẩm tra
 • Biểu đồ các bước chuẩn bị du học
 • Giá thuê nhà ở Tokyo cao
 • Nếu định du học theo phương thức A thì phải tính đến chi phí dự thi
 • Tiền học phí
 • Kì thi tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
 • Nội dung của kì thi đặc biệt
 • Kì thi Du học Nhật Bản
 • Những địa điểm tổ chức kì thi du học Nhật Bản
 • Các môn thi và tiền phí dự thi của kì thi Du học Nhật Bản
 • Những môn thi chỉ định trong kì thi Du học Nhật Bản
 • Thi tiếng Anh
 • Kì thi Năng lực Nhật ngữ
 • Tìm chỗ ở trước khi đến Nhật
 • Chỗ ở tạm thời và việc tìm chỗ ở

PageTop

Hướng dẫn tìm học bổng

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。