ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
 1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
 2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

 • เทคโนโลยีระดับสูงและระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว
 • วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครกับความเป็นสากล
 • เพื่อความฝันของคุณ
 • ระยะเวลาในการศึกษาต่อ
 • ไม่พี่งพางานพิเศษ
 • ขั้นตอนการศึกษาต่อมี 3 ขั้นตอน
 • แบบ A
 • แบบ B
 • แบบ C ได้รับอนุญาตเข้าศึกษาก่อนมาญี่ปุ่น
 • มีสถาบันการศึกษาแบบไหนบ้าง
 • สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
 • มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • นักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย
 • ขั้นแรกคือการขออนุญาตเข้าศึกษา
 • ตั้งแต่อนุญาตเข้าศึกษาจนถึงยื่นขอวีซ่า
 • จะมีการพิจาณาเรื่องใดบ้าง
 • Flow Chart
 • ค่าเช่าบ้านในโตเกียวสูง
 • แบบ A พิจารณาค่าสอบคัดเลือก ฯลฯ ด้วย
 • ค่าเล่าเรียน
 • การพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • รายละเอียดของการสอบคัดเลือกแบบพิเศษ
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
 • สถานที่จัดการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • วิชาที่สอบคัดเลือกและค่าสอบคัดเลือกของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • วิชาที่กำหนดในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • ทดสอบภาษาอังกฤษ
 • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 • การหาที่พักให้ได้ก่อนมาญี่ปุ่น
 • ที่พักชั่วคราวและการหาที่พัก

PageTop

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。