Japanese Culture and Language Program | Ryukoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Japanese Culture and Language Program | Ryukoku University | JPSS, trang chuy...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Japanese Culture and Language Program

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ryukoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LettershoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Advanced Science and TechnologyhoặcNgành SociologyhoặcNgành International StudieshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành AgriculturehoặcNgành Japanese Culture and Language Program, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kyoto  / Tư lập

龍谷大学 | Ryukoku University

Japanese Culture and Language Program

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 612-8577
Địa chỉ liên hệ 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Ryukoku Center for the Promotion of Global Education
Điện thoại 075-645-7898
Fax 075-645-2020
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 40người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 62người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 36người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 28người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 28người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 50,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 487,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Japanese Culture & Language Program
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Entrance Examination of Japanese Culture and Language Program
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 10 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 11 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 11 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Students must meet one of the following criteria:
1. Has completed at least 300 hours of Japanese language study
2. Has passed level N4 or higher of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination of Japanese Culture and Language Program
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 4 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 5 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 6 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 6 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú You must meet one of the following standards.
1. You must have studied Japanese of 300 hours or more.
2. You must have gotten N4 or higher at JLPT.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 05 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học