Khoa Ngoại ngữ | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Ngoại ngữ | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Ngoại ngữ

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Teikyo. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa Kinh tếhoặcNgành Khoa LuậthoặcNgành Khoa Công học và Khoa học tự nhiênhoặcNgành Khoa Ngoại ngữhoặcNgành Khoa Giáo dụchoặcNgành Khóa học đào tạo dự bị tiếng Nhật của Trường Đại học Teikyo cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Teikyo thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Tochigi  / Tư lập

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Khoa Ngoại ngữ

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 192-0395
Địa chỉ liên hệ 359 Otsuka, Hachiouji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Bộ phận tuyển sinh
Điện thoại 042-678-3317
Fax 042-676-5637
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 50người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 263,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 573,300 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 208,960 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Phí dự thi: dự thi theo phương thức A nộp 35.000 yên, dự thi theo phương thức B nộp 20.000 yên. Có thể trả tiền học phí chia nhiều lần. (Riêng ngành tiếng Anh thì có chút khác biệt về số tiền nộp. Hãy tham khảo cụ thể thêm trong hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh.)
Không được chọn ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ.
Với ngành tiếng Anh cần nộp thêm 10.000 yên cho phí thực nghiệm.
Khoa Ngoại ngữ (ngành học tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kì thi tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh đợt một
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 10 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Chỉ có dự thi theo phương thức B là cần phải thi Kì thi Du học Nhật Bản (EJU)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2018
Ghi chú Trong kì thi tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh thì có thể chọn một trong hai phương thức là phương thức A và phương thức B
Phương thức A: là phương thức tuyển thông qua kì thi tiếng Nhật riêng của trường, xét hồ sơ và trả lời phỏng vấn.
Phương thức B: là phương thức tuyển thông qua điểm thi của Kì thi Du học Nhật Bản (EJU), xét hồ sơ và trả lời phỏng vấn.
※Với phương thức B thì cần nộp thêm bản copy của phiếu dự thi Kì thi Du học Nhật Bản (EJU) hoặc bản copy của phiếu báo điểm
※Tuyển sinh đợt một chấp nhận thí sinh dự thi với visa ngắn hạn.
Xem thông tin cụ thể thêm ở hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh đặc biệt dành cho du học sinh năm học 2021.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kì thi tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh đợt hai
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 1 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 3 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Chỉ có dự thi theo phương thức B là cần phải thi Kì thi Du học Nhật Bản (EJU)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Ghi chú Trong kì thi tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh thì có thể chọn một trong hai phương thức là phương thức A và phương thức B
Phương thức A: là phương thức tuyển thông qua kì thi tiếng Nhật riêng của trường, xét hồ sơ và trả lời phỏng vấn.
Phương thức B: là phương thức tuyển thông qua điểm thi của Kì thi Du học Nhật Bản (EJU), xét hồ sơ và trả lời phỏng vấn.
※Với phương thức B thì cần nộp thêm bản copy của phiếu dự thi Kì thi Du học Nhật Bản (EJU) hoặc bản copy của phiếu báo điểm
※Tuyển sinh đợt một chấp nhận thí sinh dự thi với visa ngắn hạn.
Xem thông tin cụ thể thêm ở hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh đặc biệt dành cho du học sinh năm học 2021.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 10 năm 2020

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?