Khoa Công học và Khoa học tự nhiên | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Công học và Khoa học tự nhiên | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuy...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Công học và Khoa học tự nhiên

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Teikyo. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa Kinh tếhoặcNgành Khoa LuậthoặcNgành Khoa Công học và Khoa học tự nhiênhoặcNgành Khoa Ngoại ngữhoặcNgành Khoa Giáo dục của Trường Đại học Teikyo cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Teikyo thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Tochigi  / Tư lập

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Khoa Công học và Khoa học tự nhiên

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 320-8551
Địa chỉ liên hệ 1-1 Toyosatodai, Utsunomiya City, Tochigi Province
Bộ phận liên hệ Bộ phận giao lưu quốc tế thuộc Ban hỗ trợ sinh viên: u-international@teikyo-u.ac.jp
Điện thoại 028-627-7440
Fax 028-627-7219
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 101người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 95người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 263,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 573,600 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 451,660 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Việc nộp tiền trễ là không được chấp nhận.
Trường hợp đã nộp hồ sơ về việc xin thôi không nhập học trong thời gian mà nhà trường đã quy định thì sẽ được hoàn trả lại các khoảng tiền đã nộp, ngoại trừ tiền nhập học.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ đến Bộ phận giao lưu quốc tế tại cơ sở Utsunomiya.
Khoa Bộ môn Cơ khí & Hệ thống chính xác, Bộ môn Hàng không vũ trụ, Bộ môn Công nghệ sinh học, Bộ môn Thông tin điện tử
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho Du học sinh kỳ I *Chi tiết hãy xem hướng dẫn về Kỳ thi đầu vào Trường dự kiến sẽ thông báo trong thời gian tới.
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 10 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Chọn 2 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh, Xin tham khảo thêm ở phần Ghi chú
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Kỳ thi tuyển sinh đặc biệt dành cho Du học sinh nước ngoài chỉ dùng phương thức thi B.
Phương thức thi B: là phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi của Kỳ thi du học (Ryugaku-shiken)
*Cần nộp bản sao giấy báo kết quả thi của Kỳ thi du học đối với phương thức thi B.
*Chấp nhận cho tham gia dự thi đợt 1 bằng visa ngắn hạn.
Thông tin cụ thể xin tham khảo thêm ở "Bản hướng dẫn thi tuyển sinh đặc biệt dành cho du học sinh năm 2024".

Về việc chọn môn thi ban tự nhiên của Kỳ thi Du học Nhật Bản
* Các bộ môn Cơ khí & Hệ thống chính xác, Hàng không vũ trụ , Bộ môn Thông tin điện tử thì Vật lý là môn bắt buộc, và sẽ chọn thêm một trong hai môn Hóa học và Sinh học * Bộ môn Công nghệ sinh học thì Sinh học là môn bắt buộc, và sẽ chọn thêm một trong hai môn Hóa học và Vật lý.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đầu vào đặc biệt dành cho Du học sinh kỳ II *Chi tiết hãy xem hướng dẫn về Kỳ thi đầu vào Trường dự kiến sẽ thông báo trong thời gian tới.
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Chọn 2 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh, Xin tham khảo thêm ở phần Ghi chú
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Kỳ thi tuyển sinh đặc biệt dành cho Du học sinh nước ngoài chỉ dùng phương thức thi B.
Phương thức thi B: là phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi của Kỳ thi du học (Ryugaku-shiken)
*Cần nộp bản sao giấy báo kết quả thi của Kỳ thi du học đối với phương thức thi B.
Thông tin cụ thể xin tham khảo thêm ở "Bản hướng dẫn thi tuyển sinh đặc biệt dành cho du học sinh năm 2024".

Về việc chọn môn thi ban tự nhiên của Kỳ thi Du học Nhật Bản
* Các bộ môn Cơ khí & Hệ thống chính xác, Hàng không vũ trụ , Bộ môn Thông tin điện tử thì Vật lý là môn bắt buộc, và sẽ chọn thêm một trong hai môn Hóa học và Sinh học * Bộ môn Công nghệ sinh học thì Sinh học là môn bắt buộc, và sẽ chọn thêm một trong hai môn Hóa học và Vật lý.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 06 năm 2023

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.