Agriculture | Ryukoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Agriculture | Ryukoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Agriculture

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Ryukoku University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Japanese Culture and Language ProgramhoặcNgành LettershoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Advanced Science and TechnologyhoặcNgành SociologyhoặcNgành International StudieshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành AgriculturehoặcNgành Psychology của Ryukoku University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Ryukoku University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto  / Tư lập

龍谷大学 | Ryukoku University

Liên hệ

Agriculture

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 612-8577
Địa chỉ liên hệ 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Center for the Promotion of Global Education Office
Điện thoại 075-645-7898
Fax 075-645-2020
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 7người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 22người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 22người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 979,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 306,600 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú "Other expenses" differ to departments.

If the reduction system is applied, 40% of the tuition will be exempted. In this case, the total amount to be paid in the first year is as the followings.

Department of Plant Life Sciences, Department of Bioresource Sciences: 1,154,000 yen
The breakdown is as follows.
Admission fee: 260,000 yen
Tuition fee: 587,400 yen
Other expenses: 306,600 yen

Department of Food Nutrition: 1,254,000 yen
The breakdown is as follows.
Admission fee: 260,000 yen
Tuition fee: 587,400 yen
Other expenses: 406,600 yen

Department of Food Agriculture Systems: 916,300 yen
The breakdown is as follows.
Admission fee: 260,000 yen
Tuition fee: 587,400 yen
Other expenses: 260,000 yen
Khoa Life Science, Agricultural Sciences, Food Nutrition, Food Agriculture Systems
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1, Chọn 2 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh, Designated subjects vary by department. For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.
Ghi chú For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.

The application period for residents outside of Japan: September 16 to September 28 (Documents must arrive by the deadline.)
The deadline of admission procedures for residents outside of Japan: December 23
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Department Test Type 2nd) Residents in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 12 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 3 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1, Chọn 2 trong 3 môn Lý, Hóa, Sinh, Designated subjects vary by department. For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.
Ghi chú The second schedule is only for residents in Japan.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học