Law | Ryukoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law | Ryukoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Ryukoku University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Japanese Culture and Language ProgramhoặcNgành LettershoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Advanced Science and TechnologyhoặcNgành SociologyhoặcNgành International StudieshoặcNgành Policy SciencehoặcNgành AgriculturehoặcNgành Psychology của Ryukoku University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Ryukoku University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kyoto  / Tư lập

龍谷大学 | Ryukoku University

Liên hệ

Law

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 612-8577
Địa chỉ liên hệ 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Center for the Promotion of Global Education Office
Điện thoại 075-645-7898
Fax 075-645-2020
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 5người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 19người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 21người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 761,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 34,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú Note: The above information is for the 2023 academic year; for details on the application fee, admission fee, tuition, and other expenses for the 2024 academic year, please refer to the Entrance Examination Guidelines for International Students (Undergraduate and Graduate School) of Ryukoku University to be issued in early August, 2023.
Khoa Law
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Department Test Type 1st) Residents in Japan (Application period for applicants residing outside of Japan is 1st September, 2023 to 13th September, 2023. Documents must arrive by the deadline.)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 10 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 11 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, "Japanese" (including Writing). For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Thi tiếng Anh For details, please refer to the application guidelines to be issued in early Augusut.
Ghi chú For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.

The application period for residents outside of Japan: September 1st to September 13th, 2023(Documents must arrive by the deadline.)
Deadline of admission procedures for residents outside of Japan: December 1st, 2023
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (Department Test Type 2nd) Residents in Japan
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 12 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 4 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, "Japanese" (including Writing). For details, please refer to the application guidelines to be issued in early August.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2022
Ghi chú The 2nd schedule is for residents in Japan only.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 5 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 5 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 6 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 7 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 7 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, We plan to issue in April 2024 the entrance examination guideline for international students for admission in September 2024.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, "Japanese" (including Writing). We plan to issue in April 2024 the entrance examination guideline for international students for admission in September 2024.
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2021
Ghi chú Information for September 2024 Entrance
For the latest information, please check the Admission Guideline for International Students to be issued in April 2024.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học