Foreign Student Scholarship (Himeji City) (Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Foreign Student Scholarship (Himeji City) (Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, T...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Foreign Student Scholarship (Himeji City)

Foreign Student Scholarship (Himeji City)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 04 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Humeji City
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Hyogo
Chỉ định về khu vực trường học Himeji City
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 2
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2/3
Thời gian tuyển mộ April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học

Trường nằm trong vùng được cấp học bổng

Thông tin chi tiết xin liên hệ với trường hoặc đoàn thể cấp học bổng.