สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

รายละเอียดสาขาวิชา สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

การศึกษาเกี่ยวความเกี่ยวข้องของการดำรงชีวิตกับเครื่องนุ่มห่ม ทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นขอบเขตการศึกษาของวิทยาศาสตร์เครื่องนุ่งห่ม เป็นสาขาที่ศึกษาองค์ประกอบโดยรวมตั้งแต่ การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุเส้นใย การออกแบบ การตัดเย็บ การขาย และไปจนถึงการบริโภค วิชาที่ศึกษา ได้แก่ วิชาวัสดุ การดูแล การจัดการ การดูแลสุขอนามัย องค์ประกอบ และลวดลายสำหรับเครื่องนุ่งห่ม เป้นต้น ใน “วิชาวัสดุสำหรับเครื่องนุ่งห่ม” จะได้ค้นคว้าเกี่ยวกับ ลักษณะเด่นของวัสดุต่างๆเช่น เส้นใยหรือผ้า และคำนึงถึงการนำวัสดุเหล่านั้นมาประกอบกัน เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสำหรับเครื่องนุ่งห่มที่สบายเวลาสวมใส่ “วิชาการดูแลสุขอนามัยสำหรับเครื่องนุ่งห่ม” จะศึกษาเกี่ยวกับ องค์ประกอบและประสิทธิภาพเวลาสวมใส่ ทั้งความสัมพันธ์ของเครื่องนุ่มห่มกับปฏิกิริยาตามธรรมชาติเช่นเหงื่อ การเก็ยรักษาความอบอุ่นเวลาสวมใส่ทับกันเป็นต้น นอกจากนี้เครื่องนุ่งห่ม ยังมีด้านที่เป็น “การแสดงออกถึงความเป็นตนเอง” อยู่ด้วย จากนี้ไป การวิจัยด้านวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่ม น่าจะก้าวไปอีกมาก

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา