วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รายละเอียดสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สืบหาคำตอบของ “การดำรงชีวิต" ที่สุขสบายของมนุษย์

วิทยาศาสตร์การดำรงชีวิต เป็นสาขาที่วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว (พ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยาเป็นต้น) และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมรวมถึงปัจจัยสี่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อสร้างการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับมนุษย์ วิชาที่จะได้เรียนได้แก่ ศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีวิชาการบริหารการใช้ชีวิต ทฤษฎีความสัมพันธ์ในครอบครัว การพยาบาลภายในครัวเรือน วัสดุเพื่อเครื่องนุ่งห่มอีกด้วย วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต มุ่งประเด็นไปที่ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน และค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การยกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะหรือน้ำเสียที่เกิดจากการดำรงชีวิตประจำวัน ให้คิดและค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในท้องถิ่นหรือสังคม และหาทางปรับการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ให้สมดุลกัน

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา