Scholarship (The Emori Asian Foreign Student Scholarship Foundation) (Khoa(1st to 4th year), Thạc sỹ(1st to 2nd year), Tiến sỹ(1st to 4th year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The Emori Asian Foreign Student Scholarship Foundation) (Khoa(1s...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The Emori Asian Foreign Student Scholarship Foundation)

Scholarship (The Emori Asian Foreign Student Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng The Emori Asian Foreign Student Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(1st to 4th year), Thạc sỹ(1st to 2nd year), Tiến sỹ(1st to 4th year)
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Fukui
Chỉ định về khu vực trường học Fukui Prefecture
Chỉ định về trường học National and public universities in Fukui Prefecture
Giới hạn tuổi tác Undergraduates: Less than 30 years old. Graduates: Less than 35 years old.
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Students who are already or to be enrolled in school as of Apr. 1
Số tiền học bổng (Yên) Graduates: 60,000 for a month, Undergraduates: 50,000 for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (April to May)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10~11 (10 or 11)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 11/28
Thời gian tuyển mộ April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học