The Urakami Scholarship Foundation (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

The Urakami Scholarship Foundation (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) | แนะนำทุนการศึกษา |...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > The Urakami Scholarship Foundation

The Urakami Scholarship Foundation

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 23, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ The Urakami Scholarship Foundation
จำนวนเงินต่อปี 2015-2016
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา(จำกัดขอบเขตจำนวนคนที่แนะนำ)
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สัญชาติ China (Dalian), Thailand
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ฮิโรชิมา
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Hiroshima Prefecture
กำหนดสถาบันการศึกษา Hiroshima University
จำกัดอายุ 35 or under
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship.
อื่นๆ, เกี่ยวกับการสมัคร Recommendation of Hiroshima University is required.
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 100,000 for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 2
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 2/2
ระยะเวลารับสมัคร October
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร ตุลาคม

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา