Trường Đại học Musashino 【MUSASHINO UNIVERSITY】8/21,22 International S... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/07/16 update

Trường Đại học Musashino 【MUSASHINO UNIVERSITY】8/21,22 International S... ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/07/16

Tin tức

2015/07/16 Trường Đại học Musashino Bản tin trường

【MUSASHINO UNIVERSITY】8/21,22 International Students Admissions Briefing !
Time:10:00~15:00(unlimited access)
Place:MUSASHINO CAMPUS
Events:International students admissions briefing、University introduction session、Briefings of all faculties、Open lessons, Campus tour .etc

Click this link to know more about MUSASHINO University
http://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/event/opencampus/201508/?utm_source=jpss&utm_medium=textlink&utm_campaign=gyosha

Need Pre-registration!

We look forward to you come!

» Xem thông tin trường Trường Đại học Musashino

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học