Aoyama Gakuin University International Politics, Economics and Communication Aoyama Gakuin University will hold booths at Ja... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2012/03/30 update

Aoyama Gakuin University International Politics, Economics and Communication ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2012/03/30

Tin tức

2012/03/30 Aoyama Gakuin University International Politics, Economics and Communication Bản tin trường

Aoyama Gakuin University will hold booths at Japan Education Fairs.
Republic of Korea
Cities: 1) Busan 2)Seoul
Dates: 1) September 8 (Sat.), 2012 2) September 9 (Sun.), 2012

» Xem thông tin trường Aoyama Gakuin University International Politics, Economics and Communication

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học