Osaka University of Economics and Law | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka University of Economics and Law | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Osaka University of Economics and Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka University of Economics and Law, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành International StudieshoặcNgành Business Administration, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪経済法科大学 | Osaka University of Economics and Law

Osaka University of Economics and Law Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 54người (Niên khóa 2021) 10,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 697,200 Yên (Niên khóa 2022) 6-10 Gakuonji, Yao-shi, Osaka
  Khoa
  • Economics
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 19người (Niên khóa 2021) 10,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 697,200 Yên (Niên khóa 2022) 6-10, Gakuonji, Yao-shi, Osaka
  Khoa
  • Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2022) 128người (Niên khóa 2021) 10,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 697,200 Yên (Niên khóa 2022) 6-10 Gakuonji, Yao-sh, Osakai
  Khoa
  • International Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 53người (Niên khóa 2021) 10,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 697,200 Yên (Niên khóa 2022) 6-10, Gakuonji, Yao-shi, Osaka
  Khoa
  • Business Administration

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học