"Scholarships for International Students i... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2012/05/30 update

"Scholarships for International Students i... | Tin tức | Website về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2012/05/30

Tin tức

2012/05/30 Thông tin có ích

"Scholarships for International Students in Japan 2011-2012" contains details of scholarships provided by various organizations that responded to a questionnaire survey carried out by JASSO.

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học