From 2014, required GPA for the Monbukagakusho ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/02/03 update

From 2014, required GPA for the Monbukagakusho ... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/02/03

Tin tức

2014/02/03 Thông tin có ích

From 2014, required GPA for the Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students will change.

(Undergraduate level: 2.00 -> 2.30)

http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học