Hướng dẫn về Khoa đào tạo tiếng Nhật trong trường đại học | Website về thông tin du học JPSS

Hướng dẫn về Khoa đào tạo tiếng Nhật trong trường đại học | Website về thông ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Hướng dẫn khoa đào tạo tiếng Nhật trực thuộc đại học (Hướng dẫn trường tiếng Nhật)

Hướng dẫn về Khoa đào tạo tiếng Nhật trong trường đại học

Khoa đào tạo tiếng Nhật cho du học sinh trực thuộc đại học là cơ sở đào tạo dự bị cho các bạn muốn vào học tại các trường đại học, cao học, đại học ngắn hạn, trường chuyên môn, có các nội dung đào tạo gồm tiếng Nhật, văn hóa và tình hình Nhật Bản v.v... và một số bộ môn thiết yếu khác. Ở đây, bạn cũng được sử dụng các dịch vụ cũng như các cơ sở vật chất của trường đại học.

Thông tin chi tiết về khoa tiếng Nhật

Fukuoka University (福岡大学)

SJLC of Fukuoka University provides a diversified curriculum, focusing on Japanese language and Japanese affairs, to help international students proceed to the next stage of education, undergraduate schools or graduate programs.

SJLC has following features:
・Small class size
・Rich curriculum
・Original scholarship
・Exclusive dormitories

Admissions Guide of SJLC
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/application_requirements.html

Pre-arrival Scholarship Guidelines
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/support_for_students.html

Homepage of SJLC
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/index.html

Thông tin chi tiết về khoa tiếng Nhật

法政大学

法政大学の日本語教育プログラムでは、日本語や日本文化を学びたいという熱意を持った留学生を科目等履修生として受け入れています。日本語能力試験N4レベル以上の多様な科目を提供し、日本での生活や大学での勉学に役立つ日本語の習得、また、将来の仕事に必要な日本語力の習得を積極的に支援します。そして、総合大学における幅広い学生との交流の機会を提供することで、広い視野を持ち、グローバル社会に貢献できる人材を育てることを目指します。

Thông tin chi tiết về khoa tiếng Nhật

Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded in 1959. With " PAX MUNDI PER LINGUAS" as a motto and mindset, the university puts great effort into educational research, not only in linguistics, but also in a broad range of background issues such as culture and customs. KUFS also implements many international exchange programs and continues to raise levels of erudition in an effort to become a bridge across the global seas.

Thông tin chi tiết về khoa tiếng Nhật

Aichi Shukutoku University (Trường Đại học Aichi Shukutoku)

Học tiếng Nhật tại Phân khoa Du học sinh của trường Đại học Aichi Shukutoku, bạn sẽ có thể tự tin dùng tiếng Nhật ở mọi nơi. Trường có đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp, môi trường lý tưởng cho học tập, và chế độ lớp học ít học viên có thể thõa mãn tối đa nhu cầu học tập của từng học viên.

Thông tin chi tiết về khoa tiếng Nhật

Teikyo University (Trường Đại học Teikyo)

Khoa dự bị dạy tiếng Nhật của Trường Đại học Teikyo tổ chức theo các lớp học quy mô nhỏ tùy theo khả năng tiếng Nhật, mục đích và hướng đi của mỗi học viên. Đối với những học viên có nguyện vọng muốn vào học tại Đại học Teikyo thì Trường cũng có chế độ ưu tiên như miễn giảm tiền học v.v…

Thông tin chi tiết về khoa tiếng Nhật

Trường Đại học Kansai

Là một phần trong định hướng mới về Quốc tế hóa, trường Đai học Kansai đã mở Khoa dự bị dành cho du học sinh tại tòa nhà Minami-Senri Kokusai mà đã được khánh thành tháng 4 năm 2012.

Khoa dự bị này trên nguyên tắc là chương trình giáo dục 1 năm, với mục đích dạy tiếng Nhật, tình hình xã hội Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản cho những người nước ngoài có nguyện vọng muốn vào đại học hoặc cao học tại trường hoặc tại một trường khác trong Nhật Bản.
Trên nguyên tắc là chương trình 1 năm, nhưng cũng có trường hợp được chấp thuận kéo dài thời gian học tối đa thành 2 năm.

■Trang web Khoa dự bị dành cho du học sinh trường Đại học Kansai
http://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/index.html

■Tài liệu giới thiệu Khoa dự bị dành cho du học sinh trường Đại học Kansai
http://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/pdf/kandai_pamphlet.pdf

■Tài liệu tuyển sinh Khoa dự bị dành cho du học sinh trường Đại học Kansai
http://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/pdf/yoko_en.pdf

Khoa tiếng Nhật trường chuyên môn, trường tiếng Nhật

Là trường có thể học tiếng Nhật từ vỡ lòng. Có nơi chỉ dạy tiếng Nhật là chính, và cũng có nơi dạy tiếng Nhật với mục đích thi vào các trường đại học hay trường chuyên môn. Ở khoa đào tạo để luyện thi vào trường đại học, ngoài dạy tiếng Nhật, còn dạy cả toán, môn học tự nhiên, môn tổng hợp v.v...

More information

ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE (Khóa đào tạo tiếng Nhật cho du học sinh của Hiệp hội Văn hóa Sinh viên châu Á)

Khóa đào tạo tiếng Nhật ABK là của Trường tiếng Nhật trực thuộc Hiệp hội Sinh Viên châu Á (ABK) được Bộ Giáo dục Nhật Bản công nhận. Đây là nơi đào tạo tiếng Nhật lâu năm và uy tín, được sự tín nhiệm của không chỉ từ các bạn du học sinh tư phí mà còn từ Chính phủ và Đại sứ quán của các nước, các doanh nghiệp Nhật Bản, cũng như các Quỹ học bổng v.v…

More information

Kawahara Computer Business College

1. 100% support to help you on the road to realizing your dreams! 2. Learning Japanese culture in a town rich in literature, castles and hot springs! 3. 100% support to help students lead a stable and fulfilling student life!

We are totally committed to helping students become strong communicators and master the four skills (speaking, listening, reading and writing) nece...

・Khoa tiếng Nhật
More information

Anabuki Business College Japanese Courses

Reach your Goals - Be a Pro

Our approach to Japanese education focuses on balanced training in reading, writing, listening, and speaking skills while also learning about Japan...

・Khoa tiếng Nhật

Tìm kiếm trường học