แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย (แนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น)

แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา โดยสอนวิชาที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ เช่นภาษาญี่ปุ่น・วัฒนธรรมญี่ปุ่น・เรื่องราว/เหตุการณ์ของญี่ปุ่น เป็นต้น หลักสูตรพิเศษนี้สามารถใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยได้

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Aichi Shukutoku University (มหาวิทยาลัยไอจิชุคุโทคุ)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยไอจิชุคุโทคุ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เพื่อเรียนรู้ "ภาษาญี่ปุ่นที่ยืดอกใช้ได้ในทุกๆที่" เพื่อการนี้ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมคณาจารย์ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง จัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการศึกษา และจัดสรรชั้นเรียนให้มีนักเรียนจำนวนน้อย โดยดำเนินการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนให้มากเท่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

法政大学

法政大学の日本語教育プログラムでは、日本語や日本文化を学びたいという熱意を持った留学生を科目等履修生として受け入れています。日本語能力試験N4レベル以上の多様な科目を提供し、日本での生活や大学での勉学に役立つ日本語の習得、また、将来の仕事に必要な日本語力の習得を積極的に支援します。そして、総合大学における幅広い学生との交流の機会を提供することで、広い視野を持ち、グローバル社会に貢献できる人材を育てることを目指します。

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Kansai University

Kansai University offers Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka) for international students at Minami-Senri International Plaza, which was opened as part of Kansai University’s international initiatives. The course was developed for international students who are planning to proceed to their undergraduate or graduate studies at Kansai University or other universities in Japan. The course covers topics such as Japanese language, society, and culture. In addition to the development of Japanese language skills, the course supports the cultivation of fundamental study skills through the application of ICT in learning. Minami-Senri International Plaza functions as a space for both learning and interacting with the local community. By participating in the activities offered by the “Intercultural Exchange Plaza”, students will be able to naturally acquire cross-culture adaptability skills.

Kansai University Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka): Admission Information
http://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/about/admissions/index.html

Kansai University Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka)
http://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Fukuoka University (福岡大学)

SJLC of Fukuoka University provides a diversified curriculum, focusing on Japanese language and Japanese affairs, to help international students proceed to the next stage of education, undergraduate schools or graduate programs.

SJLC has following features:
・Small class size
・Rich curriculum
・Original scholarship
・Exclusive dormitories

Admissions Guide of SJLC
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/application_requirements.html

Pre-arrival Scholarship Guidelines
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/support_for_students.html

Homepage of SJLC
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/index.html

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Nanzan University (มหาวิทยาลัยนันซัง)

หลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (CJS Center for Japanese Studies) ของมหาวิทยาลัยนันซัง ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1974 โดยมีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพเรื่อยมา ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในทุกๆฝ่าย และความตั้งใจของนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่า "ถ้าภาษาญี่ปุ่น ต้องนันซัง"
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Meikai University (มหาวิทยาลัยเมย์ไค)

หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางภาษาญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่น บนอุดมการณ์ในการก่อตั้งหลักสูตร "สานสัมพันธภาพกับสากล"

- การจัดชั้นเรียนกลุ่มเล็ก แบ่งตามความสามารถ
- งดเว้นค่าแรกเข้าสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
- วิชาเรียนซึ่งเน้นการปฏิบัติจริง
- มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
- ระบบโควต้าแนะนำเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Mejiro University (มหาวิทยาลัยเมจิโระ)

หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเมจิโระ ถือกำเนิดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ.2009 ที่มหาวิทยาลัยเมจิโระ ชินจูกุแคมปัส
เป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด ซึ่งบริหารโดยศูนย์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นแห่งมหาวิทยาลัยเมจิโระ โดยใช้แคมปัสใจกลางเมืองที่การคมนาคมสะดวกสบายเป็นสถานที่ตั้ง
ด้วยการเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นไปพร้อมกับนักศึกษาต่างชาติคนอื่นๆจากทั่วโลก นักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของตนให้ตรงกับเป้าหมายได้

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Teikyo University (มหาวิทยาลัยเทย์เคียว)

หลักสูตรวิชาเสริมภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยเทย์เคียว ดำเนินการสอนแบบผู้เรียนกลุ่มเล็กเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมาย และระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคนซึ่งมีเป้าหมายแตกต่างกันไป เช่น ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทย์เคียว เช่น การลดค่าเล่าเรียนอีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded in 1959. With " PAX MUNDI PER LINGUAS" as a motto and mindset, the university puts great effort into educational research, not only in linguistics, but also in a broad range of background issues such as culture and customs. KUFS also implements many international exchange programs and continues to raise levels of erudition in an effort to become a bridge across the global seas.

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Asia University (มหาวิทยาลัยเอเชีย)

หลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเอเชีย เป็นหลักสูตร 1 ปีซึ่งเน้นการฝึกภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษซึ่งจำเป็นในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่นักศึกษาชาวต่างชาติต่างๆไว้ เช่น หอพักนักศึกษา เป็นต้น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ,สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบันการศึกษาที่สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่พื้นฐาน มีทั้งสถาบันที่เปิดหลักสูตรเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และสถาบันที่มีหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อจะศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรการสอนเพื่อเตรียมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการสอนวิชาเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป เป็นต้น

More information

The Asian Students Cultural Association, Japanese Language Institute (สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชีย)

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ABK เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งก่อตั้งโดย สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาแห่งเอเชียที่ได้รับรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่เพียงจากนักศึกษาทุนส่วนตัว ยังมีหน่วยงานราชการของต่างประเทศและสถานกงสุล องค์กรเอกชนทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงกองทุนเพื่อการศึกษาต่างๆ มาเป็นเวลานาน

More information

Kawahara Computer Business College

1. 100% support to help you on the road to realizing your dreams! 2. Learning Japanese culture in a town rich in literature, castles and hot springs! 3. 100% support to help students lead a stable and fulfilling student life!

We are totally committed to helping students become strong communicators and master the four skills (speaking, listening, reading and writing) nece...

・ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
More information

Anabuki Business College Japanese Courses

Reach your Goals - Be a Pro

Our approach to Japanese education focuses on balanced training in reading, writing, listening, and speaking skills while also learning about Japan...

・ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ค้นหาสถาบันการศึกษา