แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย (แนะนำสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น)

แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา โดยสอนวิชาที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ เช่นภาษาญี่ปุ่น・วัฒนธรรมญี่ปุ่น・เรื่องราว/เหตุการณ์ของญี่ปุ่น เป็นต้น หลักสูตรพิเศษนี้สามารถใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยได้

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Nanzan University

The Center for Japanese Studies (CJS) was founded in 1974, and from its beginnings it has not wavered from its commitment towards providing high-quality education. The hard work of its staff and faculty and dedicated study of its diverse international students can be seen in the high praise "Nanzan Japanese" has received from around the world.
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Asia University

The Intensive Japanese Course at Asia University is a one-year program designed to give students the Japanese and English language skills necessary for studying at a Japanese university. The university is equipped with facilities such as a student dormitory that provide a comfortable living environment for international students.

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

J. F. Oberlin University

◆Overview of program
The Institute for Japanese Language and Culture is for international students for study in Japan. Our aim is not only to help students pass the entrance examination of university or graduate school but also to provide comprehensive Japanese language education so that students can succeed in their study. Our curriculum is organized around three main pillars: "Foundations and Integrated Learning," "Goal-Orieted Study," and "Individualized Study."

◆We are now accepting entries for Fall 2020! (Transfers from Japanese language schools are also accepted.)
ENGLISH:https://www.obirin.ac.jp/contact/japanese_extension/en/
JAPANESE:https://www.obirin.ac.jp/contact/japanese_extension/jp/
CHINESE:https://www.obirin.ac.jp/contact/japanese_extension/ch/

◆For details, please read the application guidelines below.
https://www.obirin.ac.jp/japanese_extension/en/topics/2020/jdv2oe0000003kk6-att/2020aenglish2.pdf

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Teikyo University

Teikyo University's Preparatory Japanese Language Course holds small-size classes arranged by Japanese level that take into account each student's career plans and goals, such as advancement to university or graduate school studies. Course participants that wish to enroll at Teikyo University full-time are given special considerations, such as a waiver for some enrollment fees.

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Aichi Shukutoku University

The Center for Japanese Language and Culture at Aichi Shukutoku University was founded in 1992 with a mission to provide students with knowledge of the Japanese language that can be used with confidence on various occasions and for various purposes. In order to pursue such a goal, we keep our classes to maximum of ten students. At CJLC no student is left behind as long as he or she is willing and eager to learn. Our teaching staff is always ready and enthusiastic to satisfy the needs of each student.

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Fukuoka University

SJLC of Fukuoka University provides a diversified curriculum, focusing on Japanese language and Japanese affairs, to help international students proceed to the next stage of education, undergraduate schools or graduate programs.

SJLC has following features:
・Small class size
・Rich curriculum
・Original scholarship
・Exclusive dormitories

Admissions Guide of SJLC
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/application_requirements.html

Pre-arrival Scholarship Guidelines
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/support_for_students.html

Homepage of SJLC
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu867/eng/index.html

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

法政大学

法政大学の日本語教育プログラムでは、日本語や日本文化を学びたいという熱意を持った留学生を科目等履修生として受け入れています。日本語能力試験N4レベル以上の多様な科目を提供し、日本での生活や大学での勉学に役立つ日本語の習得、また、将来の仕事に必要な日本語力の習得を積極的に支援します。そして、総合大学における幅広い学生との交流の機会を提供することで、広い視野を持ち、グローバル社会に貢献できる人材を育てることを目指します。

รายละเอียดหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded in 1959. With " PAX MUNDI PER LINGUAS" as a motto and mindset, the university puts great effort into educational research, not only in linguistics, but also in a broad range of background issues such as culture and customs. KUFS also implements many international exchange programs and continues to raise levels of erudition in an effort to become a bridge across the global seas.

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ,สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบันการศึกษาที่สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่พื้นฐาน มีทั้งสถาบันที่เปิดหลักสูตรเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และสถาบันที่มีหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อจะศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรการสอนเพื่อเตรียมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการสอนวิชาเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป เป็นต้น

More information

ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

ABK Japanese Language Institute is a Japanese language school established by Asian Students Cultural Association - a non-profit organization authorized by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

More information

Kawahara Computer Business College

1. 100% support to help you on the road to realizing your dreams! 2. Learning Japanese culture in a town rich in literature, castles and hot springs! 3. 100% support to help students lead a stable and fulfilling student life!

We are totally committed to helping students become strong communicators and master the four skills (speaking, listening, reading and writing) nece...

・ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
More information

Anabuki Business College Japanese Courses

Reach your Goals - Be a Pro

Our approach to Japanese education focuses on balanced training in reading, writing, listening, and speaking skills while also learning about Japan...

・ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ค้นหาสถาบันการศึกษา