Tokyo University of Social Welfare | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Tokyo University of Social Welfare | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Tokyo University of Social Welfare

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับTokyo University of Social Welfare,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย กุนมะ  / เอกชน

東京福祉大学 | Tokyo University of Social Welfare

Tokyo University of Social Welfare รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 117คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2021) เยน 200,000 (ประจำปี 2021) เยน 805,000 (ประจำปี 2021) 3-23-11 Horifune, Kita-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Social Welfare
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 21คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2021) เยน 200,000 (ประจำปี 2021) เยน 805,000 (ประจำปี 2021) 3-23-11 Horifune, Kita-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Education
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 1คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2021) เยน 200,000 (ประจำปี 2021) เยน 805,000 (ประจำปี 2021) 3-23-11 Horifune, Kita-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Psychology
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ เยน 10,000 (ประจำปี 2021) เยน 100,000 (ประจำปี 2021) เยน 730,000 (ประจำปี 2021) 3-23-11 Horifune, Kita-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Japanese Language Program
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 1คน (ประจำปี 2021) เยน 30,000 (ประจำปี 2021) เยน 200,000 (ประจำปี 2021) เยน 805,000 (ประจำปี 2021) 3-23-11 Horifune, Kita-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Child Care and Early Childhood Education

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา