Toyoaki Scholarship Foundation (ปริญญาโท, ปริญญาเอก(the last year)) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Toyoaki Scholarship Foundation (ปริญญาโท, ปริญญาเอก(the last year)) | แนะนำทุ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Toyoaki Scholarship Foundation

Toyoaki Scholarship Foundation

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 23, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Toyoaki Scholarship Foundation
จำนวนเงินต่อปี 2016-2017
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร ปริญญาโท, ปริญญาเอก(the last year)
สัญชาติ China
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ไอจิ
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Aichi Prefecture
จำกัดอายุ 35 or less
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship.
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 50,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 5
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 5/5
ระยะเวลารับสมัคร Mid April
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เมษายน

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือ

รายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามจากทางสถาบันหรือกลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ