วีซ่า กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วีซ่า กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
  1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
  2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

วีซ่า

กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย

กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองคืออะไร

สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าประเทศและพำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะถูกกำหนดรายละเอียดกิจกรรมหรือการดำเนินการต่าง ๆ ระหว่างการพำนักอาศัยอยู่อย่างละเอียดด้วย「พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย(Immigration Control and Refugee Recognition Law)」(ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายคนเข้าเมือง)แม้ว่าด้านการศึกษาหรือด้านการใช้ชีวิตประจำวันอย่างราบรื่นก็ตาม หากละเลยขั้นตอนที่ถูกกำหนดด้วยกฎหมายคนเข้าเมือง หรือละเมิดกฏแล้ว จะไม่สามารถใช้ชีวิตการศึกษาต่อได้จึงต้องระมัดระวังให้ดี

สถานภาพการพำนักอาศัยมีหลายแบบ

ชาวต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะถูกกำหนด、「สถานภาพการพำนักอาศัย」และ「ระยะเวลาการพำนักอาศัย」ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของการพำนักอาศัย ยิ่งไปกว่านั้น「สถานภาพการพำนักอาศัย」แต่ละแบบจะถูกกำหนดรายละเอียดที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ไว้อย่างเคร่งครัดด้วย หากทำกิจกรรมนอกเหนือจากสถานภาพที่ถืออยู่เช่นกิจกรรมการหารายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นต้น,ถูกลงโทษโดยการบังคับให้ย้ายออกแล้วมีกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุระยะเวลา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ที่ไหน?

ขั้นตอนการพำนักอาศัยหลังจากเข้าประเทศจะดำเนินที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่มีสถานที่ตั้งซึ่งลงทะเบียนคนต่างด้าวไว้ (โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ปรึกษาก่อนยื่นเรื่องกันเถอะ

มีกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ยืดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพเนื่องจากอัตราการเข้าเรียนต่ำและถูกพิจารณาว่าไม่ทุ่มเทกับการเรียนทั้งที่มีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เป็นต้น แม้ในกรณีที่มีเหตุผลหากไม่สามารถยืนยันด้วยหลักฐานได้ก็กลายเป็นเสียเปรียบได้ ดังนั้นหากรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาพำนักอาศัยหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย การลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือศูนย์ข้อมูลนักสึกษาต่างชาติ,เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติก่อนการยื่นเรื่องก็เป็นเรื่องที่ฉลาดกว่า

ศูนย์ข้อมูลผู้พักอาศัยในต่างประเทศ
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

การยื่นด้วยตนเองควรรีบดำเนินให้เร็วที่สุด

หากไม่ดำเนินเรื่องขอยืดระยะเวลาพำนักอาศัยหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัยและปล่อยไว้โดยไม่ทันระวังจนเลยระยะเวลาพำนักอาศัยจะทำให้ถูกตรวจสอบในฐานะ、「ผู้พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมาย」การยื่นขอยืดระยะเวลาสามารถทำได้ 3 เดือนล่วงหน้าดังนั้นควรจะรีบดำเนินการจะดีกว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งผลการตรวจสอบด้วยไปรษณียบัตร เป็นต้นภายหลังจากรับเอกสารคำร้องแล้ว จึงต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งเพื่อรับใบอนุญาต เมื่อรับคำร้องแล้วจะประทับตรา「อยู่ระหว่างยื่นคำร้อง」ที่บัตร Resident Card จึงสามารถรอได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในภายหลัง แม้ว่าจะหมดเขตระยะเวลาพำนักอาศัยก็ไม่ถือว่าเป็น「ผู้พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมาย」

เมื่อออกจากประเทศญี่ปุ่นชั่วคราว(พิจารณาอนุญาตเข้าญี่ปุ่นอีกครั้ง)

หากออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง จะต้อง「ยื่นขอให้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」 และดำเนินการรับ「การประทับตราเพื่อเข้าประเทศ(วีซ่า)」 ใหม่อีกครั้ง

แต่เมื่อมีบัตร Resident Card แล้วจะถือว่าสามารถเข้าประเทศได้อีกครั้ง ดังนั้น หากออกประเทศไปแล้วจะกลับเข้าประเทศอีกครั้งภายใน 1 ปีจะสามารถเข้าประเทศได้เพียงแสดงบัตร Resident Card พร้อมกับหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่หากจะออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นระยะเวลาเกิน 1 ปี จะต้องไปทำเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าก่อนออกนอกประเทศ ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท(Single) หรือ 6,000 บาท (Multiple) จึงจะได้รับซีลอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งติดที่หนังสือเดินทาง

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。