วีซ่า กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วีซ่า กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการ...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
  1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
  2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

วีซ่า

กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย

กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองคืออะไร

สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าประเทศและพำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะถูกกำหนดรายละเอียดกิจกรรมหรือการดำเนินการต่าง ๆ ระหว่างการพำนักอาศัยอยู่อย่างละเอียดด้วย「พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย(Immigration Control and Refugee Recognition Law)」(ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายคนเข้าเมือง)แม้ว่าด้านการศึกษาหรือด้านการใช้ชีวิตประจำวันอย่างราบรื่นก็ตาม หากละเลยขั้นตอนที่ถูกกำหนดด้วยกฎหมายคนเข้าเมือง หรือละเมิดกฏแล้ว จะไม่สามารถใช้ชีวิตการศึกษาต่อได้จึงต้องระมัดระวังให้ดี

สถานภาพการพำนักอาศัยมีหลายแบบ

ชาวต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะถูกกำหนด、「สถานภาพการพำนักอาศัย」และ「ระยะเวลาการพำนักอาศัย」ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของการพำนักอาศัย ยิ่งไปกว่านั้น「สถานภาพการพำนักอาศัย」แต่ละแบบจะถูกกำหนดรายละเอียดที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ไว้อย่างเคร่งครัดด้วย หากทำกิจกรรมนอกเหนือจากสถานภาพที่ถืออยู่เช่นกิจกรรมการหารายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นต้น,ถูกลงโทษโดยการบังคับให้ย้ายออกแล้วมีกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุระยะเวลา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ อยู่ที่ไหน?

การดำเนินการเกี่ยวกับที่พำนักอาศัยหลังจากเข้าประเทศ จะดำเนินการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของทะเบียนบ้าน
(โฮมเพจของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง)
https://www.isa.go.jp/th/

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ปรึกษาก่อนยื่นเรื่องกันเถอะ

กรณีที่อัตราการเข้าเรียนต่ำ ทั้งที่ไม่ได้มีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เป็นต้น จะถูกพิจารณาว่าไม่ทุ่มเทกับการเรียน และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยืดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพ แม้ในกรณีที่มีเหตุผล หากไม่สามารถยืนยันด้วยหลักฐานได้ก็กลายเป็นเสียเปรียบได้ ดังนั้นหากรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาพำนักอาศัยหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย การลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ หรือเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติก่อนการยื่นเรื่องก็เป็นเรื่องที่ฉลาดกว่า
ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ
https://www.isa.go.jp/th/consultation/center/

การยื่นด้วยตนเองควรรีบดำเนินให้เร็วที่สุด

หากไม่ดำเนินเรื่องขอยืดระยะเวลาพำนักอาศัยหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัยและปล่อยไว้โดยไม่ทันระวังจนเลยระยะเวลาพำนักอาศัยจะทำให้ถูกตรวจสอบในฐานะ 「ผู้พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมาย」 การยื่นขอยืดระยะเวลาสามารถทำได้ 3 เดือนล่วงหน้าดังนั้นควรจะรีบดำเนินการจะดีกว่า

หลังจากรับเอกสารคำร้องแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่จะแจ้งผลการตรวจสอบทางไปรษณียบัตร เป็นต้น ดังนั้นเพื่อรับใบอนุญาตจึงต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่อีกครั้ง เมื่อรับคำร้องแล้วที่ Resident Card จะถูกประทับตรา 「อยู่ระหว่างยื่นคำร้อง」 จึงสามารถรอจนกว่าจะได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ในภายหลัง แม้ว่าจะหมดเขตระยะเวลาพำนักอาศัยก็ไม่ถือว่าเป็น 「ผู้พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมาย」

เมื่อออกจากประเทศญี่ปุ่นชั่วคราว(พิจารณาอนุญาตเข้าญี่ปุ่นอีกครั้ง)

หากเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้งไว้ก่อน จะต้อง「ยื่นขอให้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」 และดำเนินการรับ「การประทับตราเพื่อเข้าประเทศ (วีซ่า)」 ใหม่อีกครั้ง
แต่ถ้ามี Resident Card อยู่จะถือว่าได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้ง ดังนั้น หากเดินทางออกประเทศไป แล้วจะกลับเข้าประเทศอีกครั้งภายใน 1 ปี จะสามารถเข้าประเทศได้โดยแสดง Resident Card พร้อมกับหนังสือเดินทางเท่านั้น
หากจะเดินทางออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นระยะเวลาเกิน 1 ปี จะต้องไปทำเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่
ล่วงหน้าก่อนออกนอกประเทศ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 3,000 เยน (Single) หรือ 6,000 เยน (Multiple) จึงจะได้รับซีลอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งติดที่หนังสือเดินทาง

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。