จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
 1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
 2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

Share:

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

เทคโนโลยีระดับสูงและระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการค้นคว้าระดับสูงและมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย,สถาบันวิจัยของเอกชนต่างๆ มีการทำวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต์ที่ล้ำหน้าไปทุกวัน ทำให้มีเทคโนโลยีหรือทฤษฎีใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีการค้นคว้าหรือทฤษฎีศาสตร์และศิลป์เหล่านี้จะเป็นแนวคิด และเครื่องมือช่วยในการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกหรือสังคมทั่วโลก มีการให้การศึกษาระดับสูงที่หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานของสังคม จำนวนมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมีมากกว่า 700 แห่ง, อีกทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอีกเกือบ 3,000 แห่ง มีการขยายการให้การศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากขอบเขตการศึกษาที่เคยมีมา เช่น กฎหมาย,เศรษฐกิจ,วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์ เป็นต้นแล้วยังมีสาขาที่เป็นยุคปัจจุบันเช่นสิ่งแวดล้อม , ข้อมูลสารสนเทศ , การท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งยังมีสาขาการ์ตูนหรือแอนิเมชั่น,คอมพิวเตอร์ เกมส์ ฯลฯ อีกด้วย

วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครกับความเป็นสากล

ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นสิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครแต่เมื่อมองดูแล้วทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มองว่าเป็นสิ่งเฉพาะแล้วหากได้ลองใช้ชีวิตภายในวัฒนธรรมนั้นๆแล้วจะพบว่ามีสาเหตุและที่มาของแต่ละวัฒนธรรมอยู่และน่าจะทำให้เข้าใจพื้นฐานร่วมกันของผู้คนบนโลกได้อีกด้วย การศึกษาต่อในญี่ปุ่นไม่เพียงทำให้ได้ความรู้ที่ล้ำหน้า,เฉพาะทางเท่านั้น ขณะเดียวกันการที่ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น,เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ยังทำให้เข้าใจประเทศและภาษาของตนเองเพิ่มมากขี้น,นอกจากนั้นยังอาจจะทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลกอย่างลึกซึ้งได้ ความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายลักษณะนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบใหม่ของคุณที่จะได้รับจากการศึกษาต่อต่างประเทศ

เพื่อความฝันของคุณ

มีคนจำนวนมากที่จบการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นแล้วได้เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นสร้างผลงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเอง หรือได้เข้าทำงานในบริษัทที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับญี่ปุ่น ผลจากการทำแบบสอบถามสำรวจพบว่าพวกเขารู้สึกว่าการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่า ความสำเร็จในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ความฝันที่ใครก็สามารถทำให้เป็นจริงได้ง่ายๆ แต่หากทุกคนมุ่งมั่นทำตามวัตถุประสงค์แม้ในเวลาที่ลำบากกับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย หรือเวลาที่ยินดีกับการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆแล้วความฝันจะเป็นจริงได้แน่นอน มาท้าทายการศึกษาต่อในญี่ปุ่นและทำความฝันของคุณให้เป็นจริงกันเถอะ!

  Index Page  |  Next >>

Share

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。