8. การสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

8. การสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JP...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > การสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

การสอบคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

การพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ มีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกเหนือจากการสอบคัดเลือกทั่วไปสำหรับผู้สอบคัดเลือกของคนญี่ปุ่นด้วย การพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติจะพิจารณาจากคะแนนภาษาญี่ปุ่นในใบสมัครและการตอบคำถาม หรือลดวิชาในการสอบคัดเลือกให้น้อยลง เป็นต้น สำหรับทุกคนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติแล้วการเข้าสอบคัดเลือกแบบพิจารณาเป็นพิเศษนี้ดีกว่าใช่ไหม

รายละเอียดของการสอบคัดเลือกแบบพิเศษ

การสอบคัดเลือกของวิทยาลัยระดับอนุปริญญา,มหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งมีรายละเอียดการพิจารณาดังนี้
 ○การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 ○การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 ○TOEFL เป็นต้น
 ○การสอบข้อเขียน
 ○Mini Essay (ภาษาญี่ปุ่น)
 ○สัมภาษณ์
แต่ละสถาบันการศึกษาจะทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประกอบกับสิ่งเหล่านี้ สำหรับรายละเอียดว่าแต่ละสถาบันมีการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างไรบ้างนั้น ขอให้อ้างอิงในการแนะนำรายละเอียดแต่ละสถาบันการศึกษาของโฮมเพจนี้

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น 98%ของมหาวิทยาลัยของรัฐ,61%ของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นกำหนดให้ต้องสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) 52%ของมหาวิทยาลัยเอกชนเองก็จำเป็นต้องสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ด้วย หากไม่เข้าสอบ EJU แล้วจะทำให้ขอบเขตในการเลือกสถาบันการศึกษาแคบลงดังนั้นต้องเข้าสอบ EJU กันดีกว่านะ การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) จะดำเนินการปีละ 2 ครั้งคือเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนซึ่งนอกเหนือจากการสอบในประเทศญีปุ่นแล้วยังมีการดำเนินการในอีกหลายประเทศของเอเชียด้วย

สถานที่จัดการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) มีการดำเนินการที่จังหวัดในญี่ปุ่นและเมืองใหญ่ๆในต่างประเทศ ดังนี้ <ในประเทศ>ฮอกไกโด・จังหวัดมิยากิ・จังหวัดกุนมะ・จัหวัดไซตามะ・จังหวัดชิบะ・โตเกียว・จังหวัดคานากาวา・จังหวัดอิชิคาวาหรือจังหวัดฟุคุอิ・จังหวัดชิซุโอกะ・จังหวัดไอจิ・เกียวโตหรือจังหวัดชิกะ・โอซากา・จังหวัดเฮียวโกะ・จังหวัดโอกายามาหรือจังหวัดฮิโรชิมา・จังหวัดฟุคุโอกะ・จังหวัดโอกินาวา
<ต่างประเทศ> อินเดีย(นิวเดลี),อินโดนีเซีย(จากาตาร์,สุราบายา),เกาหลี(โซล,พูซาน),สิงคโปร์,ศรีลังกา(โคลอมโบ),ไทย(กรุงเทพ),ไต้หวัน(ไทเป),ฟิลิปปินส์(มะนิลา),เวียดนาม(ฮานอย,โฮจิมินห์) ฮ่องกง,มาเลเซีย(กัวลาลัมเปอร์),เมียนมาร์(ย่างกุ้ง),มองโกเลีย(อูลานบาตอร์),รัสเซีย(วีลาดิโวสตอค)

วิชาที่สอบคัดเลือกและค่าสอบคัดเลือกของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

จะทำการเลือกวิชาที่จะสอบคัดเลือกซึ่งมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้กำหนดและเข้าสอบคัดเลือกตามวิชาดังต่อไปนี้ 1.ภาษาญี่ปุ่น 125 นาที 450 คะแนน 2.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา) 80 นาที 200 คะแนนหรือความรู้ทั่วไป 80 นาที 200 คะแนน 3.คณิตศาสตร์คอร์ส 1 (มนุษย์ศาสตร์)หรือคอร์ส 2 (วิทยาศาสตร์) 80 นาที 200 คะแนน ไม่สามารถเลือกทั้งวิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไปในคราวเดียวกันได้ นอกจากนี้กรณีที่เลือกวิทยาศ่สตร์จะต้องเลือก 2 วิชาจากฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา) ค่าสอบคัดเลือกกรณีดำเนินการในประเทศ หนึ่งวิชาอยู่ที่ 6,130 เยน,สองวิชาขึ้นไป 12,260 เยน(ทั้งสองแบบรวมภาษีแล้ว,ยกเว้นค่าส่งเอกสารสอบคัดเลือกและใบแจ้งผลสอบ)สำหรับค่าสอบที่ดำเนินการในต่างประเทศขอให้ดูในโฮมเพจ http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html

วิชาที่กำหนดในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

กล่าวโดยคร่าวๆคือในคณะ・สาขาวิชาของกลุ่มมนุษย์ศาสตร์จะต้องมีการสอบคัดเลือกในวิชาภาษาญี่ปุ่น,ความรู้ทั่วไปและคณิตศาสตร์คอร์ส 1 ส่วนคณะ・สาขาวิชาของกลุ่มวิทยาศาสตร์จะต้องมีการสอบคัดเลือกในวิชาภาษาญี่ปุ่น,คณิตศาสตร์คอร์ส 2 และวิชาวิทยาศาสตร์ 2 วิชา เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ทำการคัดเลือกรวมกับองค์ประกอบอื่นด้วยดังนั้นเรามาค้นหาสถาบันการศึกษา・คณะ・สาขาวิชาในโฮมเพจนี้ให้แน่ใจอีกครั้งกันเถอะ

ทดสอบภาษาอังกฤษ

มีคณะ・สาขาวิชาที่ผู้เข้าสอบคัดเลือกไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วย คณะ・สาขาวิชาที่จำเป็นต้องมีการสอบภาษาอังกฤษคือสถาบันการศึกษาบางแห่งที่มีการทำข้อสอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัยและยังมีบางแห่งที่ต้องส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ด้วย TOEFL,TOEIC,IELTS,Cambridge ESOL

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

จนถึงปี ค.ศ. 2001 มีมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนวิชาชีพจำนวนมากที่สามารถใช้ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 1 และ 2 ยื่นสมัครเรียนได้ แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา เมื่อมีการจัดสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยที่รับผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นในการสมัครเข้าเรียนมีจำนวนน้อยลง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังคงมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนวิชาชีพที่ยังใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้าง

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้น จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม ซึ่งใบสมัครจะถูกวางจำหน่ายตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยการสอบครั้งแรก (เดือนกรกฎาคม) จะจำหน่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคม และรอบที่ 2 (เดือนธันวาคม) จำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน ราคาใบสมัครอยู่ที่ 500 เยน ค่าสมัครสอบ 5,500 เยน สิ้นสุดการสมัครรอบที่ 1 (รอบเดือนกรกฎาคม) คือ วันที่ 30 เมษายน และสำหรับรอบที่ 2 (รอบเดือนธันวาคม) คือ วันที่ 1 ตุลาคม สามารถสอบได้ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นตามรายชื่อต่อไปนี้
ฮอกไกโด,จังหวัดอาโอโมริ,จังหวัดอาคิตะ,จังหวัดอิวาเตะ,จังหวัดมิยากิ,จังหวัดฟุกุชิมา,จังหวัดอิบารากิ,จังหวัดโทชิกิ,จังหวัดกุนมะ,จังหวัดไซตามะ,จังหวัดชิบะ,โตเกียว,จังหวัดคานากาวา,จังหวัดนิอิกาตะ,จังหวัดโทยามา,จังหวัดฟุคุอิ,จังหวัดอิชิคาวา,จังหวัดยามานาชิ,จังหวัดนากาโนะ,จังหวัดกิฟุ,จังหวัดชิซุโอกะ,จังหวัดไอจิ,จังหวัดมิเอะ,จังหวัดชิกะ,เกียวโต,โอซากา,จังหวัดเฮียวโกะ,จังหวัดนารา,จังหวัดชิมาเนะ,จังหวัดวาคายามา,จังหวัดโอกายามา,จังหวัดฮิโรชิมา,จังหวัดยามากุจิ,จังหวัดโทคุชิมา,จังหวัดคากาวะ,จังหวัดเอฮิมา,จังหวัดโคจิ,จังหวัดฟุคุโอกะ,จังหวัดซากะ,จังหวัดนางาซากิ,จังหวัดคุมาโมโตะ,จังหวัดโออิตะ,จังหวัดมิยาซากิ,จังหวัดคาโกะชิมา,จังหวัดโอกินาวา (ข้อมูล ณ ปี2014) สามารถสมัครทางอินเตอร์เนตได้ด้วย สำหรับการจัดสอบในประเทศมีรายละเอียดในโฮมเพจข้างล่างนี้
http://info.jees-jlpt.jp/
มีการจัดสอบวัดระกับภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศด้วยมีรายละเอียดในโฮมเพจข้างล่างนี้
http://www.jlpt.jp/e/application/overseas_list.html

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。