ขั้นตอนการเข้าประเทศของนักเรียนต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ขั้นตอนการเข้าประเทศของนักเรียนต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > ขั้นตอนการเข้าประเทศของนักเรียนต่างชาติ

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
 1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
 2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

ขั้นตอนการเข้าประเทศของนักเรียนต่างชาติ

Share:

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

ขั้นแรกคือการขออนุญาตเข้าศึกษา

การเข้าประเทศด้วยวิธีการแบบ A และแบบ C ขั้นแรกต้องได้รับการอนุญาตเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นก่อน หลังจากนั้นจึงดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยของ「นักเรียนต่างชาติ 」ที่ญี่ปุ่น ขั้นตอนต่อไปจึงจะทำการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสำหรับ「นักเรียนต่างชาติ」ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศตนเองหรือสถานกงสุลญี่ปุ่น
กรณีที่มาญี่ปุ่นเพื่อสอบคัดเลือกที่ญี่ปุ่นด้วยวิธีการแบบ B จะขอวีซ่าเข้าประเทศแบบ「การพำนักอาศัยชั่วคราว」โดยแนบเอกสารใบสมัครหรือเอกสารเข้าสอบคัดเลือกด้วย กรณีที่จะกลับประเทศอีกครั้งหลังจากที่มาญี่ปุ่นและสอบคัดเลือกแล้วรอการส่งเอกสารอนุญาตเข้าศึกษามา ขอให้ดำเนินพิธีการเช่นเดียวกับแบบ A หรือแบบ C

ตั้งแต่อนุญาตเข้าศึกษาจนถึงยื่นขอวีซ่า

หลังจากได้รับอนุญาตเข้าศึกษาแล้วจะต้องดำเนินการ「ยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」ที่หน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองในญี่ปุ่น แต่เนื่องจากคุณยังอยู่ในประเทศของตน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอให้คนที่อยู่ในญี่ปุ่นดำเนินการให้
สำหรับผู้ที่มีแผนจะเข้าศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทางสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการให้
ผู้ที่มีแผนจะเข้าศึกษาในวิทยาลัยระดับอนุปริญญาหรือมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยนั้น มีทั้งกรณีที่สถาบันการศึกษาดำเนินการนี้ให้ และกรณีที่ไม่ดำเนินการให้ ดังนั้นต้องขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เช่น ญาติ เป็นผู้ดำเนินการนี้ให้แทน แต่กรณีที่ไม่มีญาติ ฯลฯ อยู่ที่ญี่ปุ่น ขอให้แจ้งข้อมูลนั้นกับทางสถาบันการศึกษาเพื่อขอให้ทางสถาบันการศึกษายื่นเรื่องให้อีกครั้ง ตั้งแต่ยื่นเรื่องจนออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เมื่อได้รับหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย จากสถาบันการศึกษา (หรือจากทางญาติ เป็นต้น) แล้ว ขอให้นำเอกสารนั้นไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศของตนหรือสถานกงสุลเพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสำหรับ 「ศึกษาต่อต่างประเทศ」

จะมีการพิจาณาเรื่องใดบ้าง

「การยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」จะมีการตรวจสอบดังต่อไปนี้
1.ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อหรือไม่
พิจารณาจากเอกสารรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศของตน,เอกสารอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น เป็นต้น
2.มีการเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตระหว่างการศึกษาในญี่ปุ่นหรือไม่ พิจารณาจากเอกสารใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Statement),เอกสารรับรองรายได้ของพ่อแม่ เป็นต้น
มีกรณีที่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยได้เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ด้วย หากไม่มีการออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย แม้จะมีเอกสารอนุญาตเข้าศึกษาของสถาบันการศึกษาก็ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นได้ และต้องรอโอกาสในการเข้าศึกษาครั้งต่อไปอีกด้วย ดังนั้นจึงขอให้ทำการติดต่อกับทางสถาบันการศึกษาให้เรียบร้อย นอกจากนี้ จะถูกตรวจสอบลักษณะเดียวกันเมื่อยื่นเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วย แต่การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ เพื่อตรวจสอบว่าเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆได้หรือไม่,สอบถามเกี่ยวกับประวัติการศึกษาที่ประเทศของตน สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อว่าเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น หากผลการตรวจสอบดังกล่าวทำให้ไม่สามารถออกวีซ่าเข้าประเทศได้ แม้จะมีเอกสารอนุญาตเข้าศึกษาก็จะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นได้ และต้องรอโอกาสในการเข้าศึกษาครั้งต่อไปอีกด้วย ดังนั้นจึงขอให้ทำการติดต่อกับทางสถาบันการศึกษาให้เรียบร้อย

Flow Chart

ขอให้อ้างอิง Flow Chart การดำเนินการตั้งแต่รับเอกสารอนุญาตเข้าศึกษาจนถึงมาญี่ปุ่นซึ่งแสดงไว้ตามผังด้านล่างนี้

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Share

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。