Benesse Corporation JAPAN STUDY SUPPORT Scholarships (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Benesse Corporation JAPAN STUDY SUPPORT Scholarships (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ)...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Benesse Corporation JAPAN STUDY SUPPORT Scholarships

Benesse Corporation JAPAN STUDY SUPPORT Scholarships

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 29 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Benesse Corporation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Please refer to https://www.jpss.jp/en/my/scholarship/application/
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ JAPAN STUDY SUPPORT Scouting Function User who got an offer from a university he/she enters
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a year to 1,000,000 yen for a year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 6
Thời gian tuyển mộ March, August
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3, Tháng 8

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học